Juust Advocaten en Mediators

JUIST. DAAROM. JUUST

Juust Advocaten en Mediators

Een bedrijf kopen of verkopen: waarom Juust?

Onze advocaten ondernemingsrecht hebben ruime ervaring met bedrijfsovernames, zoals aandelenverkopen en activa passiva transacties, en kunnen bij een overnametraject terugvallen op andere specialisten binnen Juust, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht, internet- en privacy recht.  

Juust treedt op als adviseur van de kopende of verkopende partij maar heeft ook geregeld een meer neutrale rol als juridisch deskundige, die namens de onderhandelende partijen de gemaakte afspraken op haalbaarheid toetst en vastlegt in een juridisch sluitend document. Daarbij wordt door ons veelvuldig in teamverband samengewerkt met andere deskundigen, zoals accountants, fiscalisten en corporate finance specialisten. 

Omdat wij het Oosten van Nederland op ons duimpje kennen zijn wij bij uitstek de juiste partij om vooral overnames in deze contreien te begeleiden. Deskundig en tegen vriendelijke tarieven. En alles wat wij doen dat doen wij vol overgave en met passie. Juist daarom juust! 

 

Dealpublicaties

Contactpersonen

Juust Advocaten en Mediators
  • Zilverlinde 1

    7131 MN Lichtenvoorde