Kluit De Lara & Partners

Staat uw onderneming voor een niet alledaagse uitdaging?

In zwaar weer verkeren of voor de wind gaan met uw onderneming,  KDLP is er voor elk niet alledaags vraagstuk.

Wij bieden daadkrachtige en pragmatische ondersteuning voor een snel resultaat. Klanten van KDLP zijn met name MKB ondernemingen met een jaaromzet vanaf € 10 mln tot € 150 mln.  KDLP is aangesloten bij de Turnaround Management  Association(TMA).

Advisering/werkzaamheden KDLP

#1 Quick Scan: Vaststellen financiële situatie, marktpositie en kwaliteit management & organisatie. Conclusies en aanbevelingen gericht op herstel of afbouw/beperken schade.

#2 Restructuring: Herinrichten en verbeteren rendement, mede ter voorkoming van financieel zwaar weer. KDLP komt met oplossingen en scenario’s en creëert duidelijkheid, rust en overzicht. Doel: extern en intern vertrouwen herwinnen, beheersbare liquiditeit, intern fundament neerzetten van personeel commitment en enthousiasme voor een gezonde toekomst.

#3 Recovery: Saneren en doorstarten: voorbereiden in samenwerking met diverse belanghebbenden en uitvoeren.

#4 Failleren: Begeleiden ondernemer en onderneming, treffen van schade beperkende maatregelen.

#5 Financial Engineering: Maatwerkoplossingen voor financierings vraagstukken: 
Herfinancieringen, aan- en verkoop van ondernemingen, management buy-in/buy-out, aanpassen financieringsstructuur en het aantrekken van risico kapitaal.

#6 Interim management: KDLP beschikt over een ruim netwerk van interim managers met jarenlange ervaringen in verschillende sectoren:

  • Algemeen management
  • Financieel management
  • Directie/controller
  • Crisis management
  • Project management
  • Verandermanagement

Kantoor adres:

  • Kluit De Lara & Partners
  • Helkantsedijk 28
  • 4927RJ Hooge Zwaluwe