MGF

Risicodragend kapitaal voor het MKB

MGF

MGF wil graag een natuurlijk samenwerkingspartner voor je zijn. We hechten daarom aan de beste invulling van de samenwerking. Die is gericht op de maximale toegevoegde waarde, maar ook op wat past bij de onderneming. Samen willen we met veel plezier de onderneming laten groeien.

MGF richt zich op Management Buy-Outs en groeifinanciering waarbij zij kan participeren met bedragen tussen € 0,5 en € 5 miljoen aan risicodragend kapitaal.

Wanneer is MGF interessant voor jou?

  • Je familiebedrijf onderneemt in het MKB
  • Je hebt behoefte aan risicodragend kapitaal voor groei en/of voor de uitkoop van aandeelhouders
  • Tussen € 2 miljoen en € 30 miljoen omzet met bewezen winstgevendheid

MGF neemt altijd een minderheidsbelang. Bij een exit bieden we altijd eerst de ondernemer ons aandelenpakket weer aan. En dat tegen dezelfde waarderingsformule als bij aanvang. Continuïteit is daarmee gegarandeerd.

Kantoor adres:

  • MGF
  • Oranje Nassaulaan 18a
  • 5211 AX ‘s-Hertogenbosch