Syntacc

Syntacc staat dicht bij de ondernemer: uw opdracht is onze uitdaging!

Over ons

Syntacc is gespecialiseerd in onder andere corporate recovery en bedrijfsovernames.

Is de juridische ‘jas’ van uw onderneming nog wel de juiste? De juridische vorm waarin u uw onderneming drijft kan een barrière vormen, een nadeel of juist een voordeel opleveren, wellicht zonder dat u zich dit realiseert. Aanleidingen die vragen om een herstructurering kunnen heel verschillend zijn.

Fiscale motieven bijvoorbeeld. Toekomstverwachtingen of groei van de onderneming spelen dan vaak een rol. U wilt een eenmanszaak omzetten naar een B.V. of wellicht blijkt het voor de uitstraling naar de buitenwereld toe gunstiger te kiezen voor een andere juridische vorm.

De mogelijkheid tot het al dan niet verkrijgen van opdrachten in bepaalde branches of toegang tot deelname aan aanbestedingen zijn dan meestal van doorslaggevend belang. De wens risico’s in de persoonlijke sfeer te beperken of de voorbereiding op een bedrijfsopvolging kunnen ook de aanzet geven.

Eenmanszaak omzetten naar een B.V.
Bij een herstructurering kunt u denken aan het omzetten van een eenmanszaak naar een B.V. Of aan het creëren van een structuur met meerdere besloten vennootschappen. Ook wanneer vennootschappen fuseren of juist splitsen spreken we van een herstructurering.

Sta bewust stil bij de herstructurering van uw onderneming
Syntacc adviseert u om de zoveel tijd bewust stil te staan bij de juridische inrichting van uw bedrijfsactiviteiten. Heeft u nieuwe plannen met uw onderneming, dan zou dit eigenlijk uw eerste aandachtspunt moeten zijn.

Er kan enige tijd overheen gaan voordat u fiscaal zo voordelig mogelijk bent overgaan naar een andere juridische structuur. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, Successiewet, overdrachtsbelasting, alle belastingwetten bieden wel faciliteiten waarmee belastingheffing bij een herstructurering kan worden voorkomen. Mits tijdig en correct vormgegeven.

In de meeste gevallen is een beroep op meerdere faciliteiten gewenst. Bijvoorbeeld als u uw ondernemingsvermogen overbrengt in een andere rechtsvorm en u daarbij vastgoed overdraagt, of als u vennootschappen wilt splitsen of juist wilt laten fuseren.

De specialisten van Syntacc zijn uitstekend toegerust u optimaal te adviseren. Zij kunnen iedere complexe herstructurering formeel vormgeven en u en uw medewerkers waar nodig begeleiden bij de organisatorische veranderingen als gevolg van de nieuwe structuur.

Contact met de adviseur

Syntacc
Stationsplein 12-14
8331 GM Steenwijk
Aangesloten bij Brookz sinds:
04 mei 2020
Social media
linkedin facebook

Contactpersoon:

Adressen:

Bezoek- en postadres

Stationsplein 12-14

8331 GM Steenwijk