Team Advocaten - DSC (dutch seafood company. Familie Mooijer)

De Engelse branche genoot neemt alle aandelen over van DSC (voormalig Klaas Puul groep).

Datum van de deal: 2019-09-24