Themis Company

Turning change into progress


Over ons

Financial Restructuring
De verhouding tussen bezittingen en schulden heeft een directe en onweerlegbare invloed op het succes van een bedrijf. Simpel gezegd zorgt Financial Restructuring dat de verhouding tussen activa en passiva zodanig opnieuw wordt ingericht dat ze de basis vormt voor een meer succesvolle en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Financial Restructuring is idealiter onderdeel van de Turnaround Management-cyclus. De praktijk wijst uit dat er helaas vaak tot het laatste moment wordt gewacht met het vragen van gespecialiseerd advies. Dat is jammer want als het water tot aan de lippen staat, is het aantal opties beperkt.

Turnaround Management
Bedrijven die uitsluitend in kosten snijden, creëren geen continuïteit voor de langere termijn. Zij die de confrontatie aangaan met de achterliggende oorzaken van verslechterde prestaties brengen hun onderneming naar een hoger niveau. Onderzoek toont aan dat bedrijven failliet gaan door een combinatie van factoren: beperkt strategisch denken, slechte marketing, incompetent management, onvoldoende stuurinformatie en een inefficiënte kostenstructuur. Economische tegenwind is zelden de echte of enige reden.

Turnaround Management biedt oplossingen voor bedrijven die beseffen dat er snel iets moet veranderen om de volgende stap te maken.

Corporate Restructuring
Bij een plotselinge groeispurt, een nieuwe (export)markt, een overname of economische tegenwind komen de organisatiestructuur en –cultuur onder druk te staan. In bepaalde gevallen zullen deze veranderde omstandigheden het noodzakelijk maken delen van uw bedrijf, of zelfs het bedrijf als geheel, anders in te richten.

Interim Management
Interim management heeft een tijdelijk karakter en kan worden ingezet om een periode van afwezigheid van een bepaalde functionaris te overbruggen of te voorzien in een specifieke competentie. In dat laatste geval kan gedacht worden aan het verkoopgereed maken van een bedrijf(sonderdeel) of het begeleiden van een bedrijf voor en na een fusie.

De Interim Managers van Themis Company hebben tenminste 10 jaar ervaring in senior management posities binnen sterk veranderende omgevingen. Hun vakgebieden zijn strategie, algemeen beleid, finance, marketing en verkoop.

+Lees meer -Lees minder

Contact met de adviseur

Algemene gegevens

Themis Company

location-icon Herenstraat 29
3621 AP Breukelen

Aangesloten bij Brookz sinds 04 mei 2020

Bezoek- en postadres

Herenstraat 29

3621 AP Breukelen