Autobedrijf kopen of verkopen

U wilt een autobedrijf kopen of uw autobedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van autobedrijven eruit ziet. Doordat auto’s kwalitatief beter worden en autogebruik belangrijker wordt dan autobezit, ontstaat overcapaciteit. Door consolidatie zal het aantal bedrijfsovernames de komende jaren toenemen.

Uw autobedrijf verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames markt voor autobedrijven

Doordat auto’s kwalitatief steeds beter vervaardigd worden, consumenten op een andere (lees: digitale) manier aankopen doen en er minder kilometers op het asfalt gereden wordt, ontstaat er overcapaciteit van autobedrijven in de markt. Dit leidt tot consolidaties in het dealernetwerk. Ook een groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel kan tot meer ‘capaciteitsovernames’ leiden. Kopers kijken daarbij niet primair naar vergroten van hun omzet of het verbeteren van marktpositie maar zijn primair op zoek naar extra medewerkers.

Aantal fusies & overnames in de automotive sector

Recente overnames in de markt voor autobedrijven

  Aandeel overname zakelijke automotive transport en logistiek sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een autobedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de automotive, de sector waartoe autobedrijven behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda gehanteerd van 3,75. Dat betekent dat een autobedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 3,75 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

Gemiddelde EBITDA multiple automotive transport en logistiek sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw autobedrijf waarderen? Doe hier de berekening .

Feiten & cijfers over de sector autobedrijven

De markt voor autobedrijven is sterk afhankelijk van het economische klimaat. Tijdens de economische crisis liep de omzet in de autosector sterk terug. Op het dieptepunt was de omzet zelfs vijftien procent lager dan in 2008 en in sommige deelsectoren maar liefst meer dan een kwart lager. Maar de afgelopen drie jaar zitten de autobedrijven weer in de lift; door de omzetstijgingen van 2015-2017 is de autosector inmiddels weer nagenoeg op het niveau van 2008, volgens de ‘Kwartaalmonitor Auto- en motorbranche’ van het CBS.

Volgens een meting van het CBS eind 2017 blijkt dat er:

  • Totaal 32.575 autobedrijven zijn
  • 33% van de ondernemers een omzetgroei verwacht de komende jaren
  • 6% van de ondernemers het personeelsbestand verwacht uit te breiden
  • 5% van de ondernemers van plan is meer te investeren

De komende twee jaar zal de automotive-sector profiteren van de aantrekkende Nederlandse economie, voorspelt Rabobank. De totale aftersales-omzet zal naar verwachting stabiliseren in 2018. Op de lange termijn daalt de onderhoudsbehoefte van auto’s wel en zal het groeiende tekort van technisch personeel een nijpend probleem worden.

Een autobedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen markt voor autobedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden autobedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Duurzaamheid
De automotive sector kan flink inspelen op de duurzame trend. Koplopers in de autosector op het gebied van groene bedrijfsvoering opereren zoveel mogelijk energieneutraal, stimuleren duurzaam vervoer voor eigen personeel, bieden milieuvriendelijk vervangend vervoer aan voor klanten en stellen duurzaamheidseisen aan producten en diensten.

#2 Focus op aftersales
Op dit moment stijgt de totale aftersalesomzet door de nog voortdurende inhaalslag van uitgesteld onderhoud aan auto’s. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de aanhoudende stijging van het reële beschikbare inkomen van huishoudens en de stijgende gemiddelde leeftijd van personenauto’s in Nederland.

#3 Personeelstekort
Het aantal openstaande vacatures in de sector neemt toe en stond aan het eind van het vierde kwartaal op 4.000 (hoogste aantal sinds Q3 2008). Net als in veel andere sectoren ondervinden veel ondernemers binnen de autosector inmiddels een personeelstekort. Ruim 20% van de ondernemers geeft aan dat een tekort aan arbeidskrachten hen belemmert in hun activiteiten.

#4 Autobezit versus autogebruik
De kosten van het autobezit zijn de afgelopen jaren flink gestegen door hogere belastingen, brandstofprijzen en parkeertarieven. De consument zal hierdoor minder willen besteden aan het ‘traditionele autogebruik’. Er is een langzame verschuiving van autobezit naar autogebruik, waardoor car sharing en private lease aan populariteit winnen.

Autobedrijf verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw autobedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden autobedrijven succesvol gekocht- en verkocht.

Autobedrijf kopen?

Autobedrijf kopen

Bent u op zoek naar een autobedrijf waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen autobedrijven te koop aangeboden.

Autobedrijf verkopen?

Autobedrijf verkopen

Heeft u een autobedrijf maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden autobedrijven verkocht!

Autobedrijf waarderen?

Autobedrijf waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw autobedrijf? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!