Bouwbedrijf kopen of verkopen

U wilt een bouwbedrijf kopen of uw bouwbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van bouwbedrijven eruit ziet. Steeds meer bouwbedrijven nemen andere bouwbedrijven over om daarmee hun capaciteit te vergroten. Deze zogenaamde ‘capaciteitsovernames’ zijn een belangrijke aanjager van de overnamemarkt voor bouwbedrijven.

Uw bouwbedrijf verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames bouwsector

De toename van het aantal fusies en overnames in de branche heeft vooral te maken met een verbetering van het economische klimaat. Een andere belangrijke oorzaak voor de toename is de krappe arbeidsmarkt. Vooral bij bouwbedrijven in de Randstad is er een nijpend tekort aan personeel en neemt het aantal ‘capaciteitsovernames’ sterk toe. Als laatste nemen ook het aantal strategische overnames op dit moment toe: veel middelgrote bouwbedrijven zijn op zoek naar verbreding van hun portfolio en geografische uitbreiding.

  Aantal fusies & overnames bouwbedrijven

De verwachting tot 2019 van fusie- en overnameadviseurs is dat het aantal transacties licht zal toenemen en de gemiddelde verkoopprijzen iets zullen stijgen. Daarbij zal de individuele verkoopprijs met name bepaald worden door het specifieke segment en de marktpositie van het bedrijf.

Recente overnames in de bouwsector

Elke week worden er wel 1 of meerdere bouwbedrijven gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de bouwsector:

Aandeel overnames bouw en installatietechnieksector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een bouwbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda ( Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de bouw- en installatietechniek, de branche waartoe bouwbedrijven behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda van 4,05. Dat betekent dat een bouwbedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,05 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

  Gemiddelde EBITDA multiple bouw en installatietechiek sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw bouwbedrijf waarderen? Doe  hier de berekening.

Feiten en cijfers bouwsector

Rabobank verwacht dat de bouwproductie in Nederland dit jaar met 4,5% groeit en in 2019 met 4,0%. Dit is een daling ten opzichte van 2017 toen de groei nog op 5,5% lag. Alhoewel de groei in de bouw nog altijd stevig is, zijn er steeds meer uitdagingen die het groeitempo belemmeren.

Bouwbedrijven kunnen momenteel de sterke vraag niet goed opvangen. Tijdens de crisis is er overcapaciteit in de sector ontstaan en zijn er veel werknemers en zelfstandigen uitgestroomd. Ook hebben leveranciers hun productiecapaciteit afgebouwd. Nu de vraag naar nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen fors toeneemt, zijn tekorten niet zomaar opgelost. In de huidige markt hebben veel onderaannemers en toeleveranciers hun prijzen verhoogd. Hier hebben vooral middelgrote bouwbedrijven, die zelf geen woningen of gebouwen ontwikkelen, last van.

In cijfers weergegeven zag de bouwsector voor woning- en utiliteitbouwbedrijven er begin 2018 als volgt uit (CBS):

  • Totaal van 69.710 bedrijven
  • 168.500 mensen werkzaam
  • Totale omzet van 36,7 miljard euro

Een bouwbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen in de bouwsector

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de bouwsector ook veel groei- en overnamekansen:

#1 V raag naar woningen stabiliseert
De groei van vergunningen voor nieuwbouwwoningen en de verkoop van nieuwbouw groeit niet meer. Te weinig nieuwe bouwlocaties en plancapaciteit zijn hier debet aan, volgens ING. De bank verwacht een nog beperkte verdere stijging van het aantal nieuwe woningen. Het goede nieuws is dat woningbouwers bijna elf maanden aan werkvoorraad hebben. De orderportefeuilles zijn hiermee op het hoogste niveau van deze eeuw. De werkvoorraad is hiermee verdubbeld ten opzichte van 2013.

#2 Meer omzet uit renovatie en onderhoud
Niet alleen de nieuwbouw, maar ook de onderhouds- en verbouwsector in de woningbouw draait recordomzetten door het hoge aantal transacties op de woningmarkt. Zo verbouwen nieuwe woningeigenaren massaal hun huis om het aan de eigen woonwensen aan te passen. De omzet uit renovatie en onderhoud, in combinatie met verduurzaming van de bestaande woningvoorraad zal hierdoor de komende jaren toenemen met 2 tot 2,5%.

#3 Nieuwe groeimarkten
Een relatief nieuwe markt is die van de transformatie van langdurig leegstaande kantoren naar (studenten-)woonruimte, zorgwoningen en themacentra. Ook brengt de toenemende digitalisering van de samenleving kansen met zich mee; zo ziet de utiliteitsbouw een stijging in het aantal datacenters, een groeimarkt voor de toekomst.

#4 Krappe arbeidsmarkt
De bouwsector heeft te maken met een capaciteitsprobleem. Vanwege de hoge werkeloosheid onder bouwvakkers van een aantal jaren terug zijn veel werknemers uitgestroomd naar andere sectoren. Hierdoor heeft de bouwsector te kampen met een structureel gebrek aan vaklieden, welke verder niet (voldoende) aangevuld wordt door de opleidingsinstellingen.

Bouwbedrijf verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw bouwbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden bouwbedrijven succesvol gekocht- en verkocht.

Bouwbedrijf kopen?

Bouwbedrijf kopen

Bent u op zoek naar een bouwbedrijf waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen bouwbedrijven te koop aangeboden.

Bouwbedrijf verkopen?

Bouwbedrijf verkopen

Heeft u een bouwbedrijf maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden bouwbedrijven verkocht!

Bouwbedrijf waarderen?

Bouwbedrijf waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw bouwbedrijf? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!