Bouwbedrijf kopen of verkopen

Je wilt een bouwbedrijf kopen of jouw bouwbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van bouwbedrijven eruit ziet. Steeds meer bouwbedrijven nemen andere bouwbedrijven over om daarmee hun capaciteit te vergroten. Deze zogenaamde ‘capaciteitsovernames’ zijn een belangrijke aanjager van de overnamemarkt voor bouwbedrijven.

Jouw bouwbedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames bouwbedrijven

De toename van het aantal fusies en overnames in de branche heeft vooral te maken met de krappe arbeidsmarkt. Bij veel bouwbedrijven is er een nijpend tekort aan personeel en neemt het aantal ‘capaciteitsovernames’ sterk toe. Ook neemt het aantal strategische overnames op dit moment toe: veel middelgrote bouwbedrijven zijn op zoek naar verbreding van hun portfolio en geografische uitbreiding.

Aantal overnames bouwbedrijven

Wat is een bouwbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda ( Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de bouw- en installatietechniek, de branche waartoe bouwbedrijven behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda van 3,95. Dat betekent dat een bouwbedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 3,95 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,7.

Ebitda-multiple bouw- en installatietechniek

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw bouwbedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over bouwbedrijven

Nadat de bouwsector een aantal jaar op rij flink is gegroeid, slaat dit in 2020 om in krimp als gevolg van stikstof en PFAS. De coronacrisis vergroot de terugval. Tegelijkertijd blijft er de noodzaak voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming, zoals meer gebruik van prefab en digitalisering, modulair en circulair bouwen. Bouwbedrijven die deze omslag nu maken, zijn toekomstbestendiger.

In cijfers weergegeven zag het aantal bouwbedrijven er in 2020 als volgt uit (CBS):

192.205 bouwbedrijven, waarvan:

  • 162.150 bouwbedrijven met een werkzaam persoon
  • 14.725 bouwbedrijven met twee werkzame personen
  • 5.825 bouwbedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 4.565 bouwbedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 2.635 bouwbedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 1.545 bouwbedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 450 bouwbedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen

Een bouwbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor bouwbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de bouwsector ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Kleine verbouwingen
Veel consumenten hielden geld over doordat ze niet of beperkt op vakantie konden en staken dat in het opknappen van hun huis. Het zijn vooral de kleinere bouwbedrijven die dit soort verbouwingen uitvoeren. Ook de toename van het aantal verkopen van bestaande woningen in 2020 kan geleid hebben tot een extra vraag naar deze kleinere (ver)bouwactiviteiten.

#2 Life cycle costing
Bedrijven kunnen zich onderscheiden door bij een gevraagde oplossing het duurzame alternatief voor te rekenen en te beprijzen op basis van de life cycle costing-methodiek. Zo worden investeringskosten, onderhoudskosten en sloop- of demontagekosten over de totale levensduur van een gebouw onderling vergelijkbaar gemaakt. Dit vraagt om andere kennis en expertise waarin bouwbedrijven serieus moeten investeren.

#3 Laat-cyclische krimp
Door het laat-cyclische karakter van de bouwsector kromp de bouw in 2020 nog maar beperkt met waarschijnlijk een procent. In 2021 gaat de bouwsector de gevolgen van de coronacrisis meer merken en verwacht ING dat de sector met circa 4 procent krimpt. De gevolgen van de coronacrisis slaan dan toe. 

#4 Krappe arbeidsmarkt
De bouwsector heeft te maken met een capaciteitsprobleem. Vanwege de hoge werkeloosheid onder bouwvakkers van een aantal jaren terug zijn veel werknemers uitgestroomd naar andere sectoren. Hierdoor heeft de bouwsector te kampen met een structureel gebrek aan vaklieden, welke verder niet (voldoende) aangevuld wordt door de opleidingsinstellingen.

Bouwbedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw bouwbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele bouwbedrijven succesvol gekocht en verkocht.

 

Bouwbedrijf kopen?

Bouwbedrijf kopen

Ben je op zoek naar een bouwbedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen bouwbedrijven te koop aangeboden.

Bouwbedrijf verkopen?

Bouwbedrijf verkopen

Heb je een bouwbedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele bouwbedrijven verkocht!

Bouwbedrijf waarderen?

Bouwbedrijf waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!