Installatiebedrijf kopen of verkopen

U wilt een installatiebedrijf kopen of uw installatiebedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van installatiebedrijven eruit ziet. De installatiesector is allereerst sterk gefragmenteerd, met veel kleine bedrijven. Er is een tendens naar schaalvergroting, waardoor het aantal fusies en overnames de komende jaren verder zal toenemen.

Installatiebedrijf verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames in de sector installatiebedrijven

In de installatiesector is na drie jaar van groei het aantal fusies en overnames iets teruggezakt. Overnameadviseurs verwachten vanaf 2019 weer een (lichte) stijging van het aantal transacties in de installatiesector. Allereerst vinden er vanwege de vergrijzing steeds vaker bedrijfsovernames plaats vanwege een probleem met de bedrijfsopvolging. Daarnaast is de installatiesector erg versnippert een veelal lokaal georiënteerd. Vaak is een bedrijfsovername de enige mogelijkheid om aanwezig te zijn in een bepaalde regio of om de omzet substantieel te vergroten.

Aantal fusies & overnames in de sector installatiebedrijven

Voor installatiebedrijven worden binnen de bouw- en installatiesector gemiddeld de hoogste transactieprijzen betaald. De sector maakt steeds meer de beweging naar een echte verkopersmarkt, waarin specifieke kennis, toegang tot een geografische regio en kwaliteit van het personeel zaken zijn waarvoor flink extra wordt betaald.

Recente overnames in de installatiesector

Elke week worden er wel 1 of meerdere installatiebedrijven gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van (recente) overnames in de installatiesector:

Aandeel overnames bouw & installatietechniek-sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een installatiebedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda ( Earnings Before Interest Taxes Depreciation a n d Amortisation ).

De waarderingen in de bouw- en installatiesector hebben afgelopen twee jaar volgens de Brookz Overname Barometer een flinke groeispurt gemaakt. De Ebitda-multiple is van 3,7 naar 4,05 gegaan. Dat betekent dat een bedrijf in de bouw & installatiebedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 4.05 x Ebitda.  De multiple voor installatiebedrijven ligt nog wel wat hoger dan 4,05, want installatiebedrijven worden over het algemeen hoger gewaardeerd dan bouwbedrijven. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren is 4,9.

Gemiddelde EBITDA-multiple in de bouw & installatietechniek sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw installatiebedrijf waarderen? Doe  hier de berekening.

Feiten & cijfers installatie-sector

Bedrijven in de installatie-sector houden zich actief bezig met het ontwerp, advies en onderhoud van technische installaties, zoals elektrotechniek, klimaat, sanitair en isolatie. Volgens ABN Amro heeft 65 procent van de installatiewerkzaamheden betrekking op woning- en utiliteitsbouw, 19 procent op industrie en 16 procent op de grond-, water- en wegenbouw.

Omdat het goed gaat met de Nederlandse economie en de bouw in het algemeen, is na een periode van forse krimp de installatiebranche sinds 2015 flink aan het herstellen. Na de forse groei in productietoename van 7 procent in 2016 en 5,5 procent in 2017, verwacht Rabobank dat de bouwsector in totaliteit met 4,5 procent groeit.

In cijfers weergegeven zag de installatiesector er begin 2018 als volgt uit (UNETO-VNI):

  • In totaal circa 6.250 bedrijven
  • Met 150.000 medewerkers
  • Totale omzet van 12,7 miljard euro

Omdat installatiebedrijven vaak opereren aan het einde van de bouwketen, is de sector laat-cyclisch. In navolging van de booming bouwmarkt van dit moment zal volgens ABN Amro de omzet van installatiebedrijven in 2018 groeien met zo’n 5 procent.

Een installatiebedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen installatiesector

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de installatiesector ook veel groei- en daarmee overnamekansen:

#1 Nieuwe businessmodellen
Steeds meer installateurs zetten zichzelf neer als een totaalaanbieder en bieden zowel advies, ontwerp, beheer als langdurig onderhoud. Hierdoor is er de afgelopen jaren een trend van schaalvergroting ontstaan. Dit kan tot stand komen door bedrijfsovernames, maar ook een toename van vaste samenwerkingsverbanden om bouwvolume te generen en risico’s te verminderen, komen steeds vaker voor.

#2 Toename van de installatiequote
De afgelopen jaren neemt de installatiequote - het aandeel installatietechniek in de bouw- productie - gestaag toe. Dit komt door een toenemend uitrustingsniveau van woningen en utiliteitsgebouwen.

#3 Nieuwe groeikansen
Naast energiebesparing zal woonhuisautomatisering (domotica) de komende jaren een belangrijke groeimarkt worden. Deze impuls is te danken aan de vergrijzing van de samenleving en de hogere consumenteneisen op het gebied van luxe, comfort en veiligheid.

#4 Betere positie in de bedrijfskolom
Door de toegenomen complexiteit van installaties is de positie van de installateur in de bedrijfskolom flink versterkt. Door een verschuiving naar regie en advies weet de installateur zijn ordeportefeuille steeds beter te vullen met langdurige contracten. De marktverbetering heeft verder ook een positief effect gehad op de werkgelegenheid; bijna de helft van de installateurs verwacht een groei van het personeelsbestand, volgens branchevereniging UNETO-VNI.

Installatiebedrijf verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw installatiebedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden installatiebedrijven succesvol gekocht- en verkocht.

Installatiebedrijf kopen?

Bedrijven ter overname zoeken

Bent u op zoek naar een installatiebedrijf waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen installatiebedrijven te koop aangeboden.

Installatiebedrijf verkopen?

Installatiebedrijf verkopen

Heeft u een installatiebedrijf maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden installatiebedrijven verkocht!

Installatiebedrijf waarderen?

Installatiebedrijf waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw installatiebedrijf? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!