Aandachtspunten bij een pre-exit

Het resultaat van een pre-exit is waardecreatie, waardoor de ondernemer in de toekomst het resterende aandelenbelang tegen een hogere waarde verzilverd.

24 juli 2020, Friso Kuipers, AenF Partners

De afgelopen maanden zijn het merendeel van de Nederlandse MKB-bedrijven bezig geweest met het ‘overleven’ van de coronacrisis. Fusies en overnames kwamen hierdoor wat meer op de achtergrond te staan.

Momenteel leeft de markt weer op en zijn er de afgelopen periode al weer een groot aantal deals in het nieuws geweest. Waar strategische partijen nog redelijk terughoudend zijn, hebben private equity (PE) partijen de draad weer volledig opgepakt. In plaats van een 100% verkoop is de afgelopen tijd de pre-exit-structuur een frequent voorkomende transactiestructuur geworden.

Aandachtspunten pre-exit

Om toch ook nog te profiteren van toekomstige rendementen kiezen ondernemers er steeds vaker voor om maar een gedeelte van de onderneming te verkopen aan een derde partij, vaak een externe investeerder. Het resterende aandelenbelang wordt dan op een later tijdstip verkocht. In dit geval spreekt men over een ‘pre-exit’. Het initieel te verkopen belang, kan zowel een meerderheids- als een minderheidsbelang zijn.

Met een pre-exit haalt de ondernemer veelal een substantieel geldbedrag uit de risicosfeer. Daarnaast brengt een investeerder kennis, een netwerk en kapitaal in de onderneming. Door middel van het kapitaal van een investeerder wordt de onderneming in staat gesteld om volgende stappen te zetten en versneld te groeien.

Tevens kan een externe partij helpen bij het installeren van een managementteam om de onderneming verder te professionaliseren. Dit creëert ruimte voor de ondernemer om te kunnen focussen op hetgeen wat hij of zij het liefst wil, ondernemen. Het resultaat is doorgaans waardecreatie, waardoor de ondernemer in de toekomst het resterende aandelenbelang tegen een hogere waarde kan verzilveren.

Tweetal constructies

Elke transactie is uniek en wordt ‘tailor made’ gemaakt op basis van de persoonlijke wensen van beide partijen. Dit is bij een pre-exit-structuur niet anders. Om partijen tot elkaar te brengen, zijn er verschillende constructies gangbaar. Een tweetal constructies die vaak voorkomen bij een pre-exit structuur, zijn:

1. Clawback

Als de ondernemer de mogelijkheid wil om in de toekomst aandelen terug te kopen, kan er gebruik worden gemaakt van een zogeheten ‘clawback-constructie’. Dit betekent dat de huidige aandeelhouders het recht hebben om tegen de huidige waarde van de aandelen (+ een nader te bepalen rendement per jaar), in een later stadium een gedeelte van de aandelen weer terug (kunnen) kopen van de investeerder.

2. Distributiewaterval

Een andere constructie die gangbaar is bij een pre-exit-structuur is de distributiewaterval. De distributiewaterval zorgt ervoor dat de belangen van zowel de investeerder als de ondernemer na een gedeeltelijke overname niet uiteenlopen. Bij deze structuur worden de toekomstige winstuitkeringen niet pro rata parte verdeeld.

Doorgaans vraagt de investeerder een bepaald rendement per jaar, voordat de ondernemer recht heeft op een ‘extra’ winst uitkering. De ondernemer ontvangt dan na het behalen van het overeengekomen minimum rendement een onevenredig (groter) deel van de winst voor een bepaalde periode. Vervolgens wordt de resterende winst weer verdeeld aan de hand van een nader over een te komen verdeelsleutel.

Om creatief mee te kunnen denken in oplossingen en zo te komen tot een goede balans tussen ondernemer en investeerder, is het essentieel in dit soort pre-exit-trajecten om goed beslagen ten ijs te komen.


Friso Kuipers
Friso Kuipers, AenF Partners

Friso Kuipers is directeur bij AenF Partners en is al bijna 15 jaar actief in het vak van fusies en overnames. Friso houdt zich bezig met alle fases binnen het fusie- en overnameproces, van strategische en financiële analyses tot waardebepalingen en onderhandelingen.

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Verkopers Whitepaper download

Maak van je bedrijfsverkoop een succes met het Brookz-stappenplan

* Verplicht veld 

AenF Partners

Een overname- of verkooptraject is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Voor alle partijen heeft een dergelijk traject een grote impact op de toekomst (voor zowel het bedrijf als de ondernemer zelf). Daarom is het belangrijk om in zo'n traject door een professionele partner te worden bijgestaan die oog heeft voor de persoonlijke situatie; AenF Partners.

Gerelateerde artikelen

Bedrijf verkopen aan compagnon

Als je je aandelen wilt verkopen, dan is het goed om te kijken of er een blokkeringsregeling in de statuten staat.

lees meer >

Het belang van werkkapitaal en cash & debt free bij bedrijfsverkoop

Wat betekenen de termen werkkapitaal en cash & debt free in relatie tot het verkopen van je bedrijf?

lees meer >

Als ZZP'er je bedrijf verkopen, het kan!

lees meer >