Bedrijfsopvolging en -overdracht interessant in deze tijd?

In de huidige onzekere tijd van COVID-19 zijn er zowel binnen de familiaire als in de externe sfeer mogelijkheden om de onderneming over te dragen.
header image

28 juli 2020, Roy Joppen, Koenen en Co

Bedrijven die in de huidige economie de omzet en het rendement redelijk tot goed op peil weten te houden, zijn zonder meer interessant voor overnamepartijen. Indien in de huidige crisistijd nog steeds een goed rendement wordt behaald geeft dit comfort en vertrouwen aan mogelijke investeerders.

Dat COVID-19 effect heeft op de waarde van een onderneming en de interpretatie van waarde en prijs door een investeerder is evident. Echter, er is nog altijd genoeg kapitaal onder beheer bij private equity-partijen en family offices waardoor de investeringsbereidheid nog onverminderd groot is.

Een aandachtspunt bij de financiering van een overname is de positie van de bank en de leverage (de hefboomwerking, oftewel de verhouding van totale rentedragende/bancaire schuld t.o.v. de totale activa), waarbij investeerders er momenteel voor kiezen om eerder met eigen vermogen te financieren bij onvoldoende mogelijkheden van externe financiering.

Bedrijfsopvolging in tijden van COVID-19

Ook bedrijfsopvolging, zowel binnen als buiten de familiaire sfeer, kan in de huidige economie interessant zijn. Als gevolg van COVID-19 zijn cashflows mogelijk onzekerder en kan dit effect hebben op de waardering. Hierdoor kan het fiscaal gezien aantrekkelijk zijn om een bedrijfsoverdracht juist nu door te voeren.

De bedrijfswaarde wordt in de huidige praktijk vaak via toekomstige kasstromen en het daarbij behorende risicoprofiel berekend, de zogenaamde Discounted Cash Flow-benadering. Onzekerheid over de kasstromen en een mogelijk verhoogd risicoprofiel kunnen een effect hebben op de bedrijfswaardering. Er zal wel ten alle tijden een zakelijke prijs moeten worden overeengekomen.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Als gevolg van indexatie is de vrijstelling voor de schenkbelasting bij bedrijfsoverdracht nog nooit zo ruim geweest als in 2020 en het is nog maar de vraag of deze regeling stand houdt. Onder bepaalde voorwaarden kan de beoogde opvolger een 100%-vrijstelling voor de schenkbelasting krijgen voor het ondernemingsvermogen tot een waarde van € 1.102.209. Het meerdere van het ondernemingsvermogen is voor 83% vrijgesteld.

Op 18 mei 2020 is het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport stelt dat de BOR te ruimhartig is en de beleidsopties lijken zich te bewegen tussen een inperking of mogelijk gehele afschaffing van de regeling. Hoewel er op dit moment nog geen sprake is van deze inperking of afschaffing is het niet uit te sluiten dat dit in de nabije toekomst wel gaat gebeuren.

Kortom, in de huidige onzekere tijd van COVID-19 zijn er zowel binnen de familiaire sfeer (bedrijfsopvolging) als in de externe sfeer (private equity of family offices) mogelijkheden om de onderneming over te dragen.


Roy Joppen
Roy Joppen, Koenen en Co

Roy Joppen is Register Valuator en als partner binnen Koenen en Co verantwoordelijk voor de Corporate Finance praktijk. Met een team van specialisten wordt op strikt vertrouwelijke wijze bedrijfswaarderingen uitgevoerd en financieringen en transacties begeleid.

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Bekijk het bedrijfsaanbod op Brookz

Maak een gratis account aan en bekijk het volledige bedrijfsaanbod op Brookz met 650+ verkoopprofielen.

Koenen en Co

Koenen en Co Corporate Finance is een multidisciplinair team van goed opgeleide consultants met een ruime ervaring in de bancaire wereld, het bedrijfsleven en de non-profitsector. 

Gerelateerde artikelen

Medewerkers en aandelen: incentive of gemiste kans?

In tijden van personeelskrapte denken ondernemers erover om (talentvolle) medewerkers en managers te belonen met aandelen. Maar is dat wel zo verstandig?

lees meer >

Maak je bedrijf verkoopklaar, óók als je niet aan verkopen denkt

Voor iedere ondernemer is het goed om zaken op orde te hebben. Want als die koper komt, zorg dan dat je er klaar voor bent.

lees meer >

Onderneming verkopen en personeel: c’est le ton qui fait le musique

Onderschat de impact van een bedrijfsverkoop op medewerkers niet. Denk in een vroeg stadium na over de communicatie met personeel.

lees meer >