Schenken van bedrijf is een emotionele gebeurtenis

Geert Hoedjes
28 november 2019
Bedrijfsopvolgingsregeling voor schenk- en erfbelasting maakt opvolging mogelijk zonder al te veel fiscale belemmeringen. Lees dit blog op Brookz
header image

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor schenk- en erfbelasting is een regeling die opvolging mogelijk moet maken zonder al te veel fiscale belemmeringen. Maar pas op voor onaangename verrassingen.

Het schenken of erven van een onderneming is een emotionele gebeurtenis, waarbij de bedrijfs- en familieharmonie vaak belangrijke factoren zijn. Naast de ingrijpende emotionele kant spelen ook veel fiscale kwesties. Belastingen spelen een belangrijke rol, iets waar je misschien (liever) niet bij stil staat op het moment van overdracht. Het overdragen van je bedrijf kan daarom niet zomaar als vanzelfsprekend worden gezien.

Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor schenk- en erfbelasting is een fiscale wetgeving die in het leven geroepen is om opvolging mogelijk te maken zonder al te veel fiscale belemmeringen. Het is daarbij wel van belang om de voorwaarden helder te hebben. Een overdracht kan anders toch meer belemmeringen meebrengen dan in eerste instantie gehoopt. Om onaangename verrassingen te voorkomen worden er hier een aantal belangrijke aandachtspunten genoemd.

Vrijstelling

De faciliteit van de Belastingdienst bestaat voor de opvolger uit een vrijstelling voor het betalen van belasting. De vrijstelling bedraagt € 1.084.851 euro voor de totale onderneming. Indien je een gedeelte van de onderneming erft of geschonken krijgt, dan wordt de vrijstelling naar rato toegepast over de bedrijfsopvolgers. Voor het surplus wordt een vrijstelling gegeven ter hoogte van 83%.

Voorwaarden bij de BOR

De 3 eisen die de Belastingdienst stelt aan het gebruikmaken van de regeling zijn als volgt:

#1 Ondernemingseis: De onderneming moet materieel zijn, de BOR geldt niet voor beleggingsvermogen, behoudens een bescheiden uitzondering in geval van aanmerkelijk belangaandelen.

#2 Voortzettingseis: De verkrijger van de vennootschap moet de onderneming minimaal vijf jaar voortzetten.

#3 Bezitseis: de erflater moet de aandelen in de vennootschap minstens 1 jaar of de schenker minstens 5 jaar in zijn bezit hebben.

De BOR is een ingewikkelde regeling die vraagt om specialistische kennis. Behalve de voorwaarden die hiervoor zijn genoemd, zijn ook burgerlijke staat, testament, structuur van de onderneming en financieringsopzet belangrijk.

Op tijd beginnen

Vanwege alle fiscale en financiële aandachtspunten is het goed om ruim van te voren na te denken over de bedrijfsoverdracht en je daarbij goed in te lichten. Voor een optimale overdracht raden wij aan om hier 3 tot 5 jaar van te voren mee te beginnen.

Geschreven door
Geert Hoedjes, JAN© Fusies & Overnames

Geert Hoedjes is sinds 1 juli 2014 vakgroep manager corporate finance bij JAN© en heeft Financial Management aan Business Universiteit Nyenrode gestudeerd. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij vele (familie)overnames, MBI’s, MBO‘s en waarderingsvraagstukken.

Nieuwste verhalen