Waarom sommige bedrijven onverkoopbaar zijn

In principe is ieder bedrijf te verkopen. Toch lukt het niet altijd. De volgende 6 redenen leiden vaak tot een onverkoopbaar bedrijf.

23 januari 2019, Wietze Willem Mulder, Brookz

In principe is elk bedrijf te verkopen. Maar er zijn situaties denkbaar waardoor het voor een potentiële koper erg onaantrekkelijk is om uw bedrijf over te nemen. De volgende 6 redenen leiden vaak tot een onverkoopbaar bedrijf. 

#1 Ernstig achterstallig onderhoud

Veel ondernemers van boven de 55 jaar leiden aan het ‘het zal mijn tijd wel duren’ syndroom. Dit betekent dat er – met de eindstreep in zicht – weinig onderhoud aan de inventaris wordt gepleegd, er geen investeringen meer worden gedaan en dat de bedrijfsvoering niet meer aan vernieuwingen wordt aangepast. In het beste geval is uw bedrijf een opknapper, in het slechtste geval een onverkoopbaar sterfhuis.

#2 Gebrekkige financiële verslaggeving

Kopers worden steeds professioneler. Ze zijn gewend om te sturen op cijfers en hechten veel waarde aan managementrapportages. Een gebrekkige en niet volledige financiële verslaggeving maakt een slechte indruk en is daarmee zeer schadelijk voor het vertrouwen in uw bedrijf. Voor veel kopers is het ontbreken van goede en actuele financiële rapportages een absolute red flag en zelf een reden om niet tot koop over te gaan.

#3 Eigenaar is onmisbaar

Het is voor een koper erg onaantrekkelijk als u als DGA alle touwtjes in handen heeft alle beslissingen via u lopen. Want wat blijft er van het bedrijf over als u weggaat? Zullen grote klanten opstappen omdat de gunfactor een grote rol speelt? Verliest het bedrijf aan innovatiekracht omdat u de grote kennisbron bent? Als u onmisbaar bent in uw bedrijf, is dat voor veel kopers een reden om uw bedrijf niet te kopen. Zij willen niet het risico lopen dat het bedrijf na uw afscheid als een kaartenhuis in elkaar zakt.

#4 Te hoge balanswaarde vastgoed

Vaak is hier sprake van een bedrijfspand dat in de loop der jaren sterk in waarde is gestegen. Daardoor is de balanswaarde veel te hoog in verhouding tot de winst. Financiering van een overname (inclusief bedrijfspand) is dan niet haalbaar, omdat het rendement daarvoor onvoldoende is waardoor het niet tot een bedrijfsverkoop komt.

#5 Locatie niet geschikt voor de groei

De meeste kopers hebben ambitieuze groeiplannen als ze een bedrijf overnemen. Maar met name als u een locatie-gebonden onderneming heeft (winkel, horeca, land- en tuinbouwbedrijf) kan de locatie zélf een red flag bij de potentiële kopers opleveren. Bijvoorbeeld omdat er geen fysieke ruimte is voor groei, of omdat wet- en regelgeving uitbreiding in de weg staat. In feite bevindt uw bedrijf zich dan in een deadlock situatie die zich moeilijk laat oplossen.

#6 Een buitenproportionele prijs

Menig ondernemer kijkt bij de prijsbepaling niet naar de reële economische waarde van het bedrijf maar naar het bedrag dat hij nodig heeft om prettig van te kunnen leven. Dit kan leiden tot een vraagprijs die in geen enkele verhouding staat tot de werkelijke waarde van het bedrijf. En daarmee een onneembare hindernis vormt om uw bedrijf te verkopen.

Het goede nieuws is dat de meeste van deze situaties – behalve een locatie met beperkingen – binnen een redelijk termijn van uiterlijk drie jaar te repareren zijn. Maar dan moet u nu wel actie ondernemen. Anders staat u na jaren van bloed, zweet en tranen aan het eind van de rit met lege handen. En dat zou toch jammer zijn.


Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Manager Content bij Brookz. Hij studeerde journalistiek en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Verkopers Whitepaper download

Maak van je bedrijfsverkoop een succes met het Brookz-stappenplan

* Verplicht veld 

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Gerelateerde artikelen

Bedrijf verkopen aan compagnon

Als je je aandelen wilt verkopen, dan is het goed om te kijken of er een blokkeringsregeling in de statuten staat.

lees meer >

Het belang van werkkapitaal en cash & debt free bij bedrijfsverkoop

Wat betekenen de termen werkkapitaal en cash & debt free in relatie tot het verkopen van je bedrijf?

lees meer >

Als ZZP'er je bedrijf verkopen, het kan!

lees meer >