Coronavirus: problemen en mogelijkheden

Frank Steenhuisen
Frank Steenhuisen, JBR
25 maart 2020
Op gebied van liquiditeitenbeheer, nauw contact met de belangrijkste debiteuren en crediteuren en niet in de laatste plaats met de financier.
header image

Voor ondernemers is het nu cruciaal om actie te ondernemen ten aanzien van die zaken die men zelf in de hand heeft: liquiditeitenbeheer, nauw contact met de belangrijkste debiteuren en crediteuren en niet in de laatste plaats met de financier.

Nu Brexit, stikstof en Pfas vanzelfsprekend wat op de achtergrond zijn geraakt, wordt de maatschappij geconfronteerd met een nog veel ergere crisis; het coronavirus. Het is goed om te zien dat de overheid in goede samenwerking met alle relevante stakeholders in staat blijkt snel actie te ondernemen bij deze nieuwe economische crisis. Hoe anders was dat bij de laatste crisis in 2008. Maar laten we niet vergeten dat we pas aan het begin staan van de gevolgen van de wereldepidemie.

Tot elkaar veroordeeld

Sinds twee maanden ben ik als adviseur betrokken bij een grote onderneming in de zorg die in zwaar weer verkeert. Allereerst zijn wij begonnen met de meest logische en noodzakelijk eerste stappen, zoals: liquiditeit, inbreng aandeelhouder, kijken naar het personeelsbestand en het contact met de bank.

Met name dat laatste verloopt moeizaam, doordat de afdeling Bijzonder Beheer de relatie heeft overgenomen en blijkbaar zonder toereikende toelichting. Daardoor moeten vaak onnodig gebeurtenissen uit het verleden worden toegelicht en dat wekt irritatie over en weer en kost tijd. Het zou aanbeveling verdienen om juist aan die overdracht zeker nu wat meer tijd te besteden.

Partijen zijn tot elkaar veroordeeld en we kunnen er maar beter het beste van maken. Uiteraard mogen wij verwachten dat de bank, net als de fiscus en andere relevante partijen, zich realiseert dat diverse opties die in een stabiele markt logisch zijn nu op de achtergrond raken. Denk hierbij aan het zoeken van een andere financier of een investeerder.

Investeerder vinden

Zo wordt er nu met man en macht gewerkt aan de voorbereidingen om een investeerder te vinden, die bereid is om risicodragend kapitaal te investeren in de onderneming. Dit is overigens de wens van de bank zowel als de onderneming en ook de aandeelhouder is bereid om een meerderheid van de aandelen te verkopen.

Voor de goede orde merk ik nog op dat het bedrijf in de kern gezond is en opereert in een markt die nog steeds groeit. Dit houdt in dat nu veel tijd en aandacht wordt besteed aan het inrichten van de dataroom, het opstellen van een informatiememorandum, samenstellen van een lijst van mogelijk geïnteresseerde partijen, enzovoorts. Zijn wij gegeven de wereld zoals die zich om ons heen ontwikkelt nu wel met de goede dingen bezig?

On-hold

Als wij praten met adviseurs op gebied van fusies en overnames en hen vragen hoe zij de markt nu zien, dan wordt duidelijk dat met name de financiële partijen zich terugtrekken. Een redelijk aantal transacties zijn on-hold gezet, respectievelijk zijn teruggetrokken uit de markt.

In iedere markt, goed of slecht, kan een overname een goede beslissing zijn. De koper zal zich echter wel afvragen of de transactie goed is uit te leggen aan de aandeelhouders en investeerders. Verder moeten wij ons ook afvragen of financiële instellingen wel zo veel zin hebben om op dit moment overnames te financieren. Kortom: als je nu met een mogelijke investering de markt in gaat moet je wel zeker zijn van je zaak.

Energie en aandacht

Steek daarom alle energie en aandacht in acties die zeker wat opleveren en stel minder kansrijke acties, zoals het zoeken van een andere bank of aantrekken van risicodragend kapitaal, tot nader order uit. Laten we daarnaast hopen dat alle gedane beloftes van solidariteit van overheid, banken en anderen worden nagekomen.

Geschreven door
Frank Steenhuisen, JBR

Frank is associate van JBR. Hij is een financieel consultant die ondernemingen helpt bij Bijzonder Beheer, herfinanciering en herstructurering.

Nieuwste verhalen