Financieren van bedrijfsovername geen probleem

Ferry Nahon, Marktlink Fusies & Overnames | May 25, 2012

Hoewel er veel kritiek is op banken, is een bedrijfsovername nog steeds te financieren mét een banklening. Daar is wel de hulp van de verkoper voor nodig.

In het land van fusie- en overnameadviseurs lijkt het een sport om zo hard mogelijk te klagen over banken. ‘Ze willen niets, alles duurt veel te lang, de voorwaarden van een banklening slaan nergens op, ze hanteren veel te hoge tarieven en alles moet volledig gedekt zijn’. Ik zal u de verdere uitdieping van deze opmerkingen besparen. Maar is het wel terecht om dit verwijt richting banken te maken?

Overnameprijzen

Sinds de bankencrisis  in 2008 is er veel veranderd in bedrijfsovernameland. Wat opvalt in de huidige markt is dat nog niet iedereen dit besef heeft. Tot 2008 groeiden de bomen tot in de hemel. Er werden deals gedaan met nauwelijks inbreng  van de koper en in sommige gevallen zelfs zonder inbreng van de koper, die volledig bancair gefinancierd werden.

Daarnaast lagen de overnameprijzen die voor ondernemingen betaald werden aan de bovenkant van de marges en het aandeel van verkoper in de financiering was zeer beperkt. Financieringen van 4x EBITDA kwam voor en incidenteel zelf 6x EBITDA. Een klein rekenvoorbeeld bij factor 5:0:

  • EBITDA = 400 (dus 1.600 -2.400 vreemd vermogen)
  • Investeringen/afschrijving = 50
  • Rente (5%) = 100
  • Belastingen = 60
  • Netto winst = 190
  • Aflossingstermijn = 8 tot 12 jaren

Bedrijfsovernamefinanciering

Met een beetje gezond verstand snapt iedereen dat een dergelijke bedrijfsovernamefinanciering niet gezond is. Natuurlijk waren deze deals voor verkopers lucratief. Kopers konden op basis van een minimale inbreng en dus laag risico met een enorme hefboom een risico nemen. Het rendement lag nagenoeg volledig bij de koper en verkoper en het risico bij de bank, met ook nog eens een zeer beperkte marge.

Deze tijden zijn echter terecht voorgoed voorbij! Het effect is wel dat banken deze leningen op dit moment in rap tempo van de balans aan het halen zijn. Een uiterst vervelende ontwikkeling, die ons inziens in veel gevallen onterecht de continuïteit van de - in de kern - gezonde bedrijven in gevaar brengt.

Meefinancierende verkoper

Verkopers in de huidige markt moeten er rekening mee houden dat zij een deel van de koopsom terug moeten investeren in de bedrijfsovername. Hiermee lopen zij natuurlijk risico. Dit is echter een overzichtelijk risico, zij kennen immers als geen ander hun eigen bedrijf en de markt waarin zij opereren. Deze inbreng gebeurt niet zoals in het verleden middels een achtergestelde lening met een vast rentepercentage.

Hier ontstonden veel discussies over omdat het risico voor een groot deel bij de verkoper lag en het rendement bijna volledig bij de koper. Door het meefinancieren van de bedrijfsovername krijgt de verkoper naast een rendement voor zijn inbreng ook een deel van de upside en dus een belang bij verdere groei van het bedrijf. Op deze basisgedachte, waarop natuurlijk vele varianten mogelijk zijn, worden in de huidige markt vele succesvolle deals gedaan. Met deze basis willen banken ook graag een bedrijfsovername financieren.

Beperkt overnamerisico

‘Waar gaat het dan mis?’, zult u zeggen. In de dagelijkse praktijk komen wij onder andere de volgende misstanden tegen:

  • Irreële prijsverwachting van verkoper;
  • Zowel de koper als de verkoper is zeer beperkt bereid risico te lopen na bedrijfsovername;
  • Een slechte financieringsvraag;
  • Geen duidelijke tijdsplanning.

Op al deze punten ligt een rol voor een adviseur die weet wat er in de huidige markt verwacht wordt en juist hier gaat het veelal mis. Door onvoldoende ervaring, kennis en kunde worden deals gemaakt die vervolgens door banken worden afgewezen. Vraag blijft: ligt dit aan de bank of…?

Ferry Nahon, Marktlink Fusies & Overnames

Ferry Nahon is managing partner bij Marktlink Fusies & Overnames. Als partner is hij ondernemer, maar vooral ook projectleider die ondernemers ondersteunt in vraagstukken rondom verkoop dan wel aankoop van bedrijven, management buy-outs en management buy-ins.

 

artikel delen