De professionalisering van Family Offices

Alexander Beyleveldt, Rogier Tigchelaar, Boudewijn van der Hart
Alexander Beyleveldt, Rogier Tigchelaar, Boudewijn van der Hart, JBR
29 juli 2022
Family Offices zijn steeds actiever in de overnamemarkt. Zij classificeren zich vaker als potentiële koper.
header image

Family Offices zijn steeds actiever in de overnamemarkt. Zij classificeren zich vaker als potentiële koper vanwege hun lange termijn investeringshorizon. Wij zien een trend van formalisatie, structurering en professionalisering. JBR Corporate Finance in Zeist wordt steeds vaker ingeschakeld als overnameadviseur en sparringpartner. In dit artikel leest u over de uitdagingen, mogelijkheden en trends van Family Offices.

Single Family Office, Multi-Family Office of Virtual Family Office

Family Offices hebben als doel: het ontzorgen en adviseren van de familie op verschillende terreinen zoals vermogensbeheer, juridisch en financieel. De vorm van een Family Office is afhankelijk van de omvang van het kapitaal van de familie en hun korte en lange termijnbehoeften. Een Single Family Office behartigt de belangen van één familie, verschaft maatwerk, privacy en onafhankelijkheid. Echter is een Single Family Office vaak kostbaar vanwege de kosten voor het personeel, een kantoor, ICT en overige ondersteuning. Personeel is hiervan de grootste kostenpost. Om deze kosten te drukken, kiezen veel families ervoor om zich aan te sluiten bij een Multi-Family Office. Multi-Family Offices bieden diensten aan voor meerdere families. Deze zijn doorgaans opgericht door professionals, die inspelen op de vraag naar een middenweg tussen Single Family Office en vermogensbeheerders of banken. Steeds meer banken hebben inmiddels speciale afdelingen voor (Multi) Family Offices. Een bank biedt schaalvoordelen met een bredere dienstverlening, maar dit gaat dikwijls ten koste van maatwerk. In een Virtual Family Office werken alle professionele (externe) adviseurs van een familie samen onder leiding van een coördinator, maar is er geen fysiek kantoor, vandaar “Virtual”. Een Virtual Family Office levert maatwerk en maakt alleen kosten bij gebruik van diensten, daarentegen is beschikbaarheid van de adviseurs onzeker.

Ervaringsverhalen

We vragen enkele opdracht gevende Single Family Offices naar hun (bewuste) keuze om in deze vorm te opereren en de voor- en nadelen die zij ervaren. Hieruit komt naar voren dat families graag zelf de controle houden en dat maatwerk van groot belang is. Doorgaans investeren zij in segmenten die dicht bij de oorsprong van het familievermogen liggen. Een familie van een Single Family Office geeft aan dat hun groeiende portefeuille vraagt om professionalisering van het team en andere expertise om te diversifiëren naar andere segmenten. Dat is lastig in de praktijk: “Naast dat het moeilijk is om goed personeel te vinden, brengt dit ook hoge kosten met zich mee. Wij maken daarom nu meer gebruik van externe adviseurs om flexibel te blijven.”

Wat zijn de voordelen van Family Offices als investeerder? Zij focussen zich op langetermijninvesteringen. Hierdoor ligt er meer nadruk op het samenwerkingsverband tussen het bedrijf en de investeerder en is het van belang dat de visie van beide overeenkomen. Wij zien met name een groeiende interesse in Family Offices als investeerder bij familiebedrijven die willen verkopen of investeringen willen aantrekken. Een van onze klanten lichtte dit als volgt toe: “De hands-on mentaliteit, ondernemersgeest en betrokkenheid van de familie achter de family offices die wij hebben gesproken, spreekt ons enorm aan. Wij zien dat zij veel waarde hechten aan de geschiedenis van ons bedrijf en het belang om dit in stand te houden.”

Uitdagingen 

Enkele afwegingen moeten door ondernemers wel gemaakt worden als het gaat om de samenwerking met Family Offices. Zo hebben zij vaak een sterk ideaal waar moeizaam van afgeweken wordt. Dit kan na een overname leiden tot onenigheden over het beleid. Daarnaast focussen Family Offices zich vaak op investeringen in vertrouwde segmenten waar zij zelf hun kapitaal opgebouwd hebben, daardoor zijn investeringen in nichemarkten minder aantrekkelijk.

Timing en professionalisering

Family Offices zijn doorgaans van mening snel te kunnen handelen, maar dit valt in de praktijk weleens tegen. Externe “specialisten” worden vaak (te) laat ingeschakeld. Vanuit gemak valt de keuze snel op de huisadvocaat om de SPA op te stellen en de huisaccountant voor het due dilligence. De reden daarvoor is meestal: kosten besparen en de gedachte zelf voldoende kennis van zaken te hebben. Helaas leidt dit weleens tot gemiste kansen en een vergroot risico bij investeringen. Wij adviseren om altijd een (M&A) specialist met de juiste sectorkennis te raadplegen. Gelukkig zien wij een duidelijke trend van professionalisering bij Family Offices. 

Geschreven door
Alexander Beyleveldt, Rogier Tigchelaar, Boudewijn van der Hart, JBR

Alexander Beyleveldt is Senior Consultant Corporate Finance, Rogier Tigchelaar is Consultant Corporate Finance en Boudewijn van der Hart is Business Analyst.

Nieuwste verhalen