Metaalbedrijf kopen of verkopen

U wilt een metaalbedrijf kopen of uw metaalbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van metaalbedrijven eruit ziet. De metaalbranche kent veel kleinere bedrijven en er lijkt overcapaciteit, wat tot meer bedrijfsovernames zou kunnen leiden.

Uw metaalbedrijf verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames in de metaalsector

In het afgelopen jaar werd het succesjaar 2016 op het gebied van fusies en overnames niet geëvenaard. Toch zou het aantal fusies en overnames in 2018 zomaar weer eens op het niveau van twee jaar geleden kunnen komen. Volgens het sectorrapport van ABN Amro kampt de metaalsector met overcapaciteit, waardoor veel verkopende ondernemers uit nood hun bedrijf in de etalage zetten.

Aantal fusies & overnames in de metaalbedrijven sector

Recente overnames in de metaalsector

Elke week worden er wel 1 of meerdere metaalbedrijven gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de metaalsector:

  Aandeel overnames industrie en productie sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een metaalbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

Voor de sector industrie & productie – waartoe metaalbedrijven behoren – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 5,25. Met dit als referentie zou je kunnen stellen dat een metaalbedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 5,25 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

  Gemiddelde EBITDA multiple industrie en productie sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw metaalbedrijf waarderen? Doe  hier de berekening.

Feiten en cijfers metaalsector

De metaalsector heeft 2017 volgens de Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie goed afgesloten. Alle indicatoren zijn positief tot zeer positief, vinden de ondernemers. Maar er is ook reden tot zorg: de pool van beschikbare vakmensen droogt in rap tempo op. In het vierde kwartaal is het aantal vacatures gestegen, maar de groei van vast personeel is afgenomen. Veel sectoren binnen de metaalsector verwachten niet dat ze alle uitstaande vacatures het komende halfjaar kunnen invullen, aldus de brancheorganisatie.

Met 11.245 bedrijven begin 2018 is de metaalindustrie de grootste sector in aantal bedrijven binnen de sector industrie. De sector bestaat echter uit een groot aantal kleine bedrijven. Het totaal aantal bedrijven is sinds 2007 met zo’n 30% gegroeid, maar het aantal faillissementen ligt op een relatief hoog niveau. Mede gezien het hoge aantal bedrijven in de sector duidt dit deels op overcapaciteit aldus een rapport van ABN Amro.

Een metaalbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen in de metaalsector

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden metaalbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Internet of Things
Internet of Things is ook in de metaalindustrie een onomkeerbare trend. Zowel productiemachines als producten zijn steeds vaker met elkaar verbonden. De industrie gebruikt IoT vooral om de efficiency van processen te verhogen. Maar het is ook een middel om onderscheidende diensten en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Om aangehaakt te blijven bij de ontwikkelingen, moet de metaalketen de komende jaren investeren in software en automatisering; dé voorwaarden voor verdere ketenintegratie en succesvolle datadeling.

#2 Maatwerk van kleine batches
De transitie naar nieuwe productieprocessen in de belangrijkste afzetmarkten voor de metaalindustrie (bouw en machinebouw) vereisen ook innovatie van producenten in de metaalindustrie. Om dit te verwezenlijken moeten producenten van metaalproducten nauw samenwerken met de klant en andere ketenpartners. Het resultaat is dat de producten sneller en beter worden aangepast aan de vraag naar steeds meer maatwerk en kleine batches.

#3 Onderscheid op technologie
Afnemers van metaalbedrijven verwachten dat producenten constant innoveren. De vraag naar nieuwe producten zal aanhouden. Dit betekent dat bedrijven in de branche voortdurend aandacht moeten besteden aan innovatie. Een onderdeel hiervan is dat metaalbedrijven zich zullen moeten onderscheiden op het gebied van proces-, fabricage- of componententechnologie, omdat concurreren op prijs op de lange termijn geen houdbaar businessmodel is.

#4 Buitenlandse concurrentie
De concurrentiedruk is toegenomen, onder meer door de kwaliteitsslag van veel buitenlandse producenten, die in veel gevallen tegen lagere kosten soortgelijke producten aanbieden. De laatste jaren hebben veel bedrijven geïnvesteerd in automatisering van het productieproces, met als doel om productie- en toeleveringsprocessen verder te optimaliseren. Dit leidt tot verhoging van de arbeidsproductiviteit, kortere doorloop- en omsteltijden en minder faalkosten.

Metaalbedrijf verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw metaalbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden metaalbedrijven succesvol gekocht- en verkocht.

Metaalbedrijf kopen?

Metaalbedrijf kopen

Bent u op zoek naar een metaalbedrijf waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen metaalbedrijven te koop aangeboden.

Metaalbedrijf verkopen?

Metaalbedrijf verkopen

Heeft u een metaalbedrijf maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden metaalbedrijven verkocht!

Metaalbedrijf waarderen?

Metaalbedrijf waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw metaalbedrijf? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!