Softwarebedrijf kopen of verkopen

U wilt een softwarebedrijf kopen of uw softwarebedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van softwarebedrijven eruit ziet. Doordat de softwaresector een groeisector, zullen er de komende jaren alleen maar meer fusies en overnames plaatsvinden om in de vraag te voorzien. Ook het personeelstekort kan leiden tot zogenaamde ‘capaciteitsovernames’.

Uw softwarebedrijf verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames softwaresector

Het aantal fusies en overnames op het gebied van bedrijven die software ontwikkelen, produceren en uitgeven bereikte een recordhoogte in 2016. Maar mkb-bedrijven met schaalbare as a service-verdienmodellen zijn steeds vaker in het vizier van private equity -partijen of strategische kopers. Ook ketenintegratie door middel van overnames is momenteel veelvoorkomend. Door deze ontwikkelingen wordt de komende jaren een consolidatieslag verwacht.

Aantal fusies & overnames softwarebedrijven

Adviseurs verwachten dat de positieve lijn uit 2016 zich dit jaar herhaalt. Er is sprake van economische groei en bij bedrijven en investeerders is voldoende geld beschikbaar om in 2018 investeringen te doen. Daarnaast wordt er ook vanuit het buitenland met belangstelling naar Nederlandse softwarebedrijven gekeken.

Recente overnames in de softwaresector

Elke week worden er wel 1 of meerdere softwarebedrijven gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de softwaresector:

  Aandeel overnames ICT sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een softwarebedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda ( Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de ICT-sector, de branche waartoe softwarebedrijven behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda van 6,10. Dat betekent dat een softwarebedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 6,10 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

Gemiddelde EBITDA multiple ICT sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw softwarebedrijf waarderen? Doe hier de berekening .

Feiten en cijfers softwaresector

Software is een groeisector, gedreven door cloud computing en digitalisering van de economie. In 2018 komt de volumegroei volgens verwachting van ING uit op 4,5%. In 2017 groeide de sector met bijna 5%. Vooral software en dienstverlening op het vlak van security groeit sterk. Digitale transformatie in vrijwel alle Nederlandse bedrijfstakken zorgt voor een toenemende vraag naar, en meer aanbod van IT-dienstverlening. De concurrentie neemt toe doordat het aantal aanbieders sneller stijgt dan de vraag.

In cijfers weergegeven zag de softwaresector er begin 2018 als volgt uit (CBS):

  • Totaal van 58.915 bedrijven
  • 238.800 mensen werkzaam
  • Totale omzet van 33,5 miljard euro

Een softwarebedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen in de softwaresector

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de softwaresector ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Data-verdienmodel
Het verzamelen, analyseren en begrijpen van data wordt de komende jaren belangrijker. In 2020 zijn zo’n 26 miljard 'dingen' digitaal verbonden, het zogenoemde Internet of Things . Dit leidt tot een enorme hoeveelheid data en daarmee ook de vraag naar advisering en oplossingen. Door de digitalisering ontstaat een enorme hoeveelheid data. Deze data stellen bedrijven in staat de klant beter te begrijpen. Hierdoor ontstaan nieuwe verdienmodellen.

#2 IT als dienst
Door de opkomst van de cloud is het leveren van software veranderd. Steeds meer middelgrote organisaties besteden IT uit vanwege het hoge innovatietempo. IT wordt als dienst ( IT as a service ) vanuit een datacenter geleverd en vereist minder personeel op locatie voor onderhoud van het IT-landschap. Expertise en slagkracht worden hiervoor ingehuurd. Traditionele professionele dienstverlening, zoals het op locatie inzetten van consultants, verliest terrein.

#3 Personeelstekort
Het vinden van geschikt personeel was altijd al een uitdaging. Eind 2017 ziet een derde van de softwarebedrijven een tekort aan personeel als groeibelemmering. Er is volgens ABN Amro vooral een tekort aan software-ontwikkelaars, specialisten in computertalen en data-analisten. Het tekort aan personeel begint nu, samen met andere productiebelemmeringen, een wissel te trekken op de omzetgroei van de branche.

#4 Nieuwkomers
Binnen de categorie IT-software bevinden zich ook nieuwe bedrijven die niet passen binnen de traditionele definitie van deze branche. Denk bijvoorbeeld aan hostingbedrijven, internetbedrijven of deelplatformen die op basis van nieuwe businessmodellen snel weten te groeien. Van deze categorie bedrijven is nog weinig data beschikbaar omdat ze niet vallen onder de bestaande statistische classificatie. Maar hun economische impact groeit: ze genereren nieuwe banen en groeien vaak internationaal.

Softwarebedrijf verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw softwarebedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden softwarebedrijven succesvol gekocht- en verkocht.

Softwarebedrijf kopen?

Softwarebedrijf kopen

Bent u op zoek naar een softwarebedrijf waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen softwarebedrijven te koop aangeboden.

Softwarebedrijf verkopen?

Softwarebedrijf verkopen

Heeft u een softwarebedrijf maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden softwarebedrijven verkocht!

Softwarebedrijf waarderen?

Softwarebedrijf waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw softwarebedrijf? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!