Tandartsenpraktijk kopen of verkopen

U wilt een tandartspraktijk kopen of uw tandartspraktijk verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van tandartspraktijken eruit ziet. Door een tekort aan nieuw opgeleide tandartsen en het feit dat nieuwe generaties liever binnen een samenwerkingsverband werken, ontstaat er de komende jaren een opvolgingsprobleem.

Uw tandartspraktijk verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames in de tandartssector

De tandartsensector staat voor een uitdaging, gezien het opvolgingsvraagstuk. Door de (aankomende) vergrijzing van tandartsen en het relatief lage aantal nieuwe tandartsen zou de matching van vraag en aanbod op de overnamemarkt op het gebied van tandartspraktijken de komende jaren bemoeilijkt kunnen worden.

Aantal fusies & overnames in de tandartsenpraktijk sector

Recente overnames in de tandartssector

Elke week worden er wel 1 of meerdere tandartspraktijken gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de tandarts-sector:

  Aandeel overname gezondheidszorg en famacie sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een tandartspraktijk waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector gezondheidszorg en farmacie - waartoe een tandartspraktijk behoort – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 6,00. Dat betekent dat een tandartspraktijk bij benadering gemiddeld wordt gewaardeerd op 6,0 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

  Gemiddelde EBITDA multiple gezondheidszorg en farmacie sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw tandartsenpraktijk waarderen? Doe  hier de berekening.

Feiten en cijfers van over de tandarts-sector

Op middellange termijn verandert volgens Rabobank de omvang van de praktijk van de tandarts vanwege een opschaling van de activiteiten. Waar de tandarts nu nog grotendeels alleen een praktijk voert met twee stoelen, zullen de komende jaren groepspraktijken ontstaan met verschillende mondzorgspecialisten. Deze praktijk bestaat uit drie tot acht stoelen, waarbij de dienstverlening wordt uitgebreid met nieuwe technieken zoals 3D-printen. Daarnaast zal het aantal vestigingen van ketens toenemen.

In cijfers weergegeven zag de tandartssector er begin 2018 als volgt uit (CBS):

  • 9.225 tandartspraktijken
  • Totale omzet 2,7 miljard
  • Rendement van 33%

Daarnaast staan de uitgaven aan mondzorg al jaren fors onder druk. Sinds 2013 is de vrije prijsvorming teruggedraaid en zijn nieuwe, lagere maximumtarieven ingevoerd. Het percentage consumenten met een aanvullende tandartsverzekering neemt bovendien af.

Een tandartspraktijk kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen in de tandartssector

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden tandartspraktijken ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Van zorg naar preventie
Mensen willen steeds langer hun eigen gebit houden, waardoor productinnovaties zoals betere implantaten en kronen steeds meer worden aangeboden. Procesinnovaties, zoals taakdelegatie aan mondhygiënisten en preventie-assistenten, bieden mogelijkheden om met minder tandartsen meer klanten te blijven behandelen. Bij verdere uitbreiding van taken zal dit een positieve invloed hebben op het tekort aan tandartsen.

#2 Samenwerken in kete
Er wordt meer en meer samengewerkt, volgens vakblad QP Tandheelkunde . Niet alleen tandartsen onderling, maar ook met mondhygiënisten, preventie-assistenten en andere mondzorgverleners. Hierdoor zijn praktijken gemiddeld genomen ook groter geworden, ten minste wat de omvang van het patiëntenbestand betreft. In relatie hiermee is de laatste jaren een specifieke praktijkvorm in opkomst: de praktijken verenigd in een keten.

#3 Opvolgingsprobleem
Onder tandartsen neemt de ketenvorming toe. Enerzijds omdat dit professioneler werken, goedkoper inkopen en een groter behandelaanbod mogelijk maakt. Anderzijds vanwege opvolgingsproblematiek, erkent ook branchevereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Er zijn in beperkte mate nieuwe tandartsen opgeleid en nieuwe generaties werken liever binnen een samenwerkingsverband dan solo.

#4 Tekort aan tandartsen
Gelet op het beperkte aantal opleidingsplaatsen, vergrijzing van de tandartsen, een grotere vraag en uitbreiding van activiteiten, zal er een tekort aan tandartsen ontstaan. De concurrentie tussen tandartsen is dan ook zeer beperkt, wat zich door de maximale prijzen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet kan vertalen in hogere marges.

Tandartsenpraktijk verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw tandartsenpraktijk? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele tandartsenpraktijken succesvol gekocht- en verkocht.

Tandartsenpraktijk kopen?

Tandartsenpraktijk kopen

Bent u op zoek naar een tandartsenpraktijk waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen tandartsenpraktijken te koop aangeboden.

Tandartsenpraktijk verkopen?

Tandartsenpraktijk verkopen

Heeft u een tandartsenpraktijk maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele tandartsenpraktijken verkocht!

Tandartsenpraktijk waarderen?

Tandartsenpraktijk waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw tandartsenpraktijk? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!