Transportbedrijf kopen of verkopen

U wilt een transportbedrijf kopen of uw transportbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van transportbedrijven eruit ziet. De transportsector floreert bij de aantrekkende economie, waardoor het aantal overnames de komende jaren kan stijgen. Ook het dreigende personeelstekort kan voor zogenaamde capaciteitsovernames zorgen.

Uw transportbedrijf verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames transportsector

Hoewel het aantal fusies en overnames in het jaar 2017 in Nederland op het laagste niveau sinds 2009 lag, verwachtten ondernemers van transportbedrijven weer een stijging. Volgens een enquête uit november 2017 van Engels onderzoeksbureau Ti verwacht ongeveer 60% van de ondervraagden in het Europese vrachtvervoer over de weg in de komende vijf jaar een ‘significante groei’ op de overnamemarkt.

Aantal fusies & overnames in de transportsector

Recente overnames in de transportsector

Elke week worden er wel 1 of meerdere transportbedrijven gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de transportsector:

  Aandeel overname automotive transport en logistiek sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een transportbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda ( Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de logistiek & transport, de sector waartoe transportbedrijven behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda van 3,75. Dat betekent dat een transportbedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 3,75 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

  Gemiddelde EBITDA multiple automotive transport en logistiek sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw transportbedrijf waarderen? Doe hier de berekening .

Feiten en cijfers transportsector

De transportsector zit nadrukkelijk in de lift. Het goederenvervoer over de weg profiteert van de aantrekkende economie; er werd in het vierde kwartaal van 2017 volgens het CBS zo’n 4,5% meer omzet behaald in vergelijking met het vierde kwartaal van 2016.

In 2017 werd door Nederlandse vrachtwagens 666 miljoen ton goederen vervoerd, aldus het CBS. Dit is een stijging van 1,5% in vergelijking met een jaar eerder. Het wegtransport door Nederlandse vrachtwagens van en naar Nederland nam voor het eerst sinds 2014 toe. De stijging van het goederenvervoer door Nederlandse vrachtauto’s werd zowel in het binnenlands als in het internationaal vervoer gerealiseerd.

In cijfers weergegeven zag de transportsector er begin 2018 als volgt uit (CBS):

  • 11.200 bedrijven
  • 143.400 mensen werkzaam
  • Totale omzet 20,9 miljard euro

ING verwacht een groei van ongeveer 3,5% in 2018 voor de transport- en logistieksector. Doordat de kosten sneller stijgen dan de tarieven, zullen bedrijven desondanks efficiënter en productiever moeten worden om hier ten volle van te kunnen profiteren.

Een transportbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen in de transportsector

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de transportsector ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Aantrekkende economie
Na een sterk 2017 met een volumegroei van 3,5% heeft de transportsector niet te klagen over vervoersvraag, volgens ING. In het binnenland zorgen vooral de bouw, detailhandel en de horeca voor extra vervoersvraag. Internationaal profiteren logistieke dienstverleners van de opbloeiende Europese economie, die positief doorwerkt bij opdrachtgevers in de industrie en de groothandel.

#2 Online concurrentie
Logistieke dienstverleners blijven in 2018 groeien, maar tegelijkertijd zorgt de groeiende e-commerce voor ‘weglekkende’ omzet naar pakketvervoerders en grote online-retailers als Coolblue, Zalando en Amazon. Door het commerciële belang van snelheid en betrouwbaarheid krijgt logistiek hier steeds meer prioriteit. Dit dwingt tot stappen in benutting van vooral IT.

#3 Vergrijzend personeelsbestand
Het aantal transportbedrijven met een personeelstekort is de afgelopen jaren toegenomen volgens het CBS. De gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt sneller dan die in andere sectoren in Nederland. Verder is de groep van 50 tot 60-jarigen in de transportbranche veel groter dan de groep van 30 tot 40-jarigen. De komende jaren zullen veel werknemers uitstromen. Het is belangrijk dat transportbedrijven hierop inspelen.

#4 Lean & Green
Lean & Green is een Europees programma dat logistieke bedrijven stimuleert om de CO2-uitstoot met 20% te verlagen in vijf jaar tijd. Als het plan voor deze reductie is goedgekeurd, ontvangen zij een Lean & Green Award. Daarnaast zorgen duurzame maatregelen zoals het reduceren van brandstofgebruik en slimmer rijden vaak voor een hogere winst. Door de overheid worden transportbedrijven gestimuleerd om groenere voertuigen te gebruiken, zoals wagens aangedreven door elektriciteit, waterstof of LNG.

Transportbedrijf verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw transportbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden transportbedrijven succesvol gekocht- en verkocht.

Transportbedrijf kopen?

Transportbedrijf kopen

Bent u op zoek naar een transportbedrijf waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen transportbedrijven te koop aangeboden.

Transportbedrijf verkopen?

Transportbedrijf verkopen

Heeft u een transportbedrijf maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden transportbedrijven verkocht!

Transportbedrijf waarderen?

Transportbedrijf waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw transportbedrijf? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!