Uitzendbureau kopen of verkopen

U wilt een uitzendbureau kopen of uw uitzendbureau verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van uitzendbureaus eruit ziet. Even leek er sprake te zijn van een consolidatieslag op de overnamemarkt voor uitzendbureaus, maar in 2017 daalde het aantal transacties verrassend. Door de aanhoudende economische groei kan 2018 zomaar een recordjaar worden qua aantal overnames.

Uw uitzendbureau verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames uitzendsector

Door het verbeterde economische klimaat zijn het aantal overnames in de uitzendsector de afgelopen jaren toegenomen. De grote partijen in de uitzendbranche zijn op overnamejacht, vooral om marktaandeel te kopen. Daarmee denken ze een antwoord te vinden op de toenemende margedruk en prijsconcurrentie.

  Aantal fusies & overnames uitzendbureaus

Door het toenemende belang van ICT wordt bij overnames in de uitzendsector steeds vaker gekeken naar de synergie tussen de backoffices en geautomatiseerde systemen van de verschillende partijen. Toch blijft de uitzendsector een ‘peoples business’. De cultural fit tussen twee uitzenders is en blijft de belangrijkste succesfactor voor het slagen van een fusie of overname.

Recente overnames in de uitzendsector

Elke week worden er wel 1 of meerdere uitzendbureaus gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de uitzendsector:

  Aandeel overnames zakelijke dienstverlening sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een uitzendbureau waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda ( Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening, de branche waartoe uitzendbureaus behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda van 4,95. Dat betekent dat een uitzendbureau gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,95 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

Gemiddelde EBITDA multiple zakelijke dientsverlening sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw uitzendbureau waarderen? Doe hier de berekening .

Feiten en cijfers uitzendsector

De uitzendsector profiteert optimaal van de groeiende economie. De sector is vroeg-cyclisch en wordt traditioneel gezien als voorspeller voor de vraag naar arbeid. Dankzij de aantrekkende economie stijgt de omzet van de uitzendsector weer sterk.

De sector profiteerde ook van de grote onduidelijkheid door de wet DBA, die nu door het nieuwe kabinet van tafel is geveegd. De nieuwe opdrachtgeversverklaring geeft zzp’ers en hun opdrachtgevers vooraf meer zekerheid. De vraag is wat het effect daarvan zal zijn, voor zowel de uitzendsector als voor zzp-ers.

In cijfers weergegeven zag de uitzendsector er begin 2018 als volgt uit (CBS):

  • Totaal van 6.470 bedrijven
  • 60.900 mensen werkzaam
  • Totale omzet van 23 miljard euro

In 2018 zullen uitzendbureaus meer gaan inzetten op verhoging van de arbeidsproductiviteit. Ook zullen de tarieven onder druk blijven staan. Rabobank verwacht daarom een iets gematigder groei van 5%. 

Een uitzendbureau kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen in de uitzendsector

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de uitzendsector ook veel groeikansen:

#1 Schaarste goed personeel
Door de krapper wordende arbeidsmarkt in bepaalde sectoren wordt het lastiger voor de uitzendbranche om kwalitatief goed personeel voor hen aan te trekken. In de eerste helft van 2017 zag ruim 30% van de uitzendbureaus een tekort aan arbeidskrachten als belangrijkste belemmering. De komende jaren zullen veel banen voor lager en middelbaar opgeleiden verdwijnen, terwijl deze banen juist door uitzendkrachten worden ingevuld.

#2 Flexibele arbeidsrelaties
Er vindt een structurele verschuiving plaats van vaste naar flexibele arbeidscontracten. Werkgevers voelen er steeds minder voor om werknemers in vaste dienst te nemen. Dit onder meer door de complexer wordende arbeidswetgeving en de daaraan verbonden risico’s. De belangrijkste aanjager van flexibele arbeidsrelaties is echter de behoefte van werkgevers om de personeelskosten mee te laten bewegen met de markt en hun eigen omzetpotentieel.

#3 Online concurrentie
Online platformen automatiseren werving en selectie met behulp van algoritmes. Ook nemen ze administratieve taken als planning, urenregistratie en facturatie over. Hierdoor zijn ze op termijn goedkoper en sneller dan huidige spelers. Technologische innovaties maken automatische ‘matching’ bovendien steeds beter. Platformen als Deliveroo en Uber (vervoer), Temper (horecawerk) en LinkedIn (werving) laten zien hoe platformen nu al deeltaken van de flexbranche overnemen.

#4 Uitbreiding dienstenpakket
Uitzendbureaus kiezen er vaker voor om de flexbehoefte van de klanten breed in te vullen. Hiervoor bieden zij extra diensten aan zoals payrolling of detachering. De nadruk komt te liggen op het aanbieden van meer verschillende diensten, om op deze manier klanten volledig te kunnen ontzorgen.

Uitzendbureau verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw uitzendbureau? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden uitzendbureau's succesvol gekocht- en verkocht.

Uitzendbureau kopen?

Uitzendbureau kopen

Bent u op zoek naar een uitzendbureau waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen uitzendbureau's te koop aangeboden.

Uitzendbureau verkopen?

Uitzendbureau verkopen

Heeft u een uitzendbureau maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden uitzendbureau's verkocht!

Uitzendbureau waarderen?

Uitzendbureau waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw uitzendbureau? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!