AG Financial & Turnaround Management - Casus 1 2Artboard 91

Bij een fabriek met een negatief resultaat is een herstructurering doorgevoerd waarbij omzet is verhoogd en kasstromen zijn verlaagd, en waarbij een externe financier is binnengebracht waardoor het werkkapitaal structureel is verhoogd.

Datum van de deal: 2017-01-01