BHB Dullemond overnames en advies

Begeleiding bij (ver)koop, waardering en corporate recovery van kantoren binnen de dienstverlenende sector

Over BHB Dullemond
Dullemond overnames en advies is sinds 1998 actief in de begeleiding bij (ver)koop, corporate recovery en waardering van kantoren binnen de dienstverlenende sector, waaronder financiële dienstverleners, hypotheekkantoren, makelaardij, arbodiensten en accountancy- en administratiekantoren. Met onze uitgebreide branchekennis en netwerk zijn wij u graag van dienst middels onderstaande diensten.

Begeleiding bij verkoop
Het verkopen van uw bedrijf is voor u als ondernemer vaak een van de belangrijkste beslissingen in uw leven.

Bedrijfsovernames
Het kopen van een (deel van een) onderneming is een ingewikkeld proces, waar grote persoonlijke en financiële belangen een rol bij spelen.

Bedrijfswaardering
Een waardering van uw bedrijf kan in veel gevallen nodig zijn. Voor een juiste taxatie is inzicht in de markt belangrijk.

Een toegewijde partner met een persoonlijke aanpak
BHB Dullemond is een gespecialiseerd overnameadviesbureau gericht op adviesbedrijven en ondernemers in de verzekeringsmarkt, de vastgoedmarkt en de arbodienstenmarkt. Onze klantengroep bestaat uit assurantieadvies- en volmachtondernemingen, serviceproviders, hypotheekadvieskantoren, pensioenconsultancykantoren en (onderlinge) verzekeraars.

De klanten in de vastgoedmarkt zijn makelaarskantoren o.g., bedrijfsmakelaardij, commercieel vastgoed adviesbureaus, taxatiebureaus en verhuurbemiddelaars. Verder maken ook arbodiensten deel uit van onze klantenkring.

Deskundig team op gebied van bedrijfswaarderingen en bedrijfsoverdracht
Ons team is deskundig op het gebied van bedrijfswaarderingen (business valuation) en fusies & overnames (mergers & acquisitions). De verzekeringsmarkt is aan grote veranderingen onderhevig. Hierdoor is een consolidatieslag in gang gezet. Transacties worden groter en complexer. Partijen van buiten de verzekeringsmarkt en uit het buitenland doen hun intrede. Deze veranderingen hebben ook grote impact op de techniek van het waarderen van uw bedrijf.

Corporare recovery

Makelaardij en hypotheekadviesbureaus
Makelaarskantoren en hypotheekadviesbureaus zijn gevoelig voor conjuncturele invloeden. De omzet is niet ‘automatisch’ terugkerend (non-recurring business). Bij een sterk teruglopende woningmarkt treedt binnen gemiddeld drie maanden een liquiditeitseffect op.

BHB Dullemond heeft een eenvoudig liquiditeitsmodel ontwikkeld waarmee snel inzicht ontstaat in de liquiditeitspositie van de onderneming.

Assurantiekantoren (volmacht)
Bij assurantie- en volmachtkantoren is vaak sprake van eigen incasso van de premie. Dit gaat vaak om tientallen miljoenen euro’s op jaarbasis. 

In een (sterk) teruglopende economie zal de daling in de liquiditeit veelal een jaar later tot effect komen. De mate waarin en vanuit welke producten/klanten is lastiger in kaart te brengen.

Via Teamviewer kunnen wij in de meeste systemen inloggen zodat we nauwkeurig en efficiënt in kaart kunnen brengen hoe de liquiditeit zich zal ontwikkelen.

Arbodiensten
Arbodiensten kenmerken zich door hoge, directe inkoopkosten (inhuur) en een zekere klantafhankelijkheid. Deze en andere specifieke aspecten hebben we inzichtelijk gemaakt in een liquiditeitsmodel specifiek op deze doelgroep gericht.

Herstel
Voor de eigenaren/directies van deze ondernemingen kunnen wij snel en efficiënt de liquiditeit en kasstromen in kaart brengen. Op basis hiervan kan voor de onderneming een herstelplan worden gemaakt.

Leveranciers, financiers en overige partijen zullen extra vertrouwen krijgen op basis van deze inzichten. Indien nodig kan op basis van het herstelplan herfinanciering worden gerealiseerd.

Dealpublicaties

Contactpersonen

BHB Dullemond overnames en advies
  • Korte Brinkweg 37C

    3761 EC Soest