BVD Advocaten

Recht doen.

Onze advocaten geloven dat recht vooral gedaan moet worden. De gereedschapskist van het recht omkeren dus. Onze ondernemingsrechtadvocaten stellen niet alleen commerciële contracten op, maar begeleiden ook fusies, overnames en herstructureringen, waarbij er ook oog is voor de betrokken aandeelhouders en bestuurders. 

De overname van een onderneming is een complex proces dat begeleiding door specialisten vraagt. Gedurende het proces moeten de juiste keuzes worden gemaakt en moeten de belanghebbenden (ondernemingsraad, raad van commissarissen, etc.) op de juiste wijze bij het proces worden betrokken.

Onze kennis van fusies en overnames beperkt zich niet tot het adviseren ten aanzien van juridische kwesties. Het omvat ook het beheer van het gehele proces gedurende de afzonderlijke stadia, inclusief het verrichten van due diligence-onderzoeken, het voeren van onderhandelingen, en de integratie van activiteiten na de afronding van de fusie of overname.

We schatten kansen in, geven advies en gaan over tot actie. Doeltreffend zoeken we naar de juiste route om het gewenste resultaat te bereiken. Vanuit vijf vestigingen in Nederland.

Kantoor adres:

  • BVD Advocaten
  • Moerbei 11
  • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam