De Ondernemingswaarde begeleidt aandelentransactie binnen duurzame energiebranche

Beschrijving

De Ondernemingswaarde heeft een bestaand aandeelhouder geholpen bij de aankoop van 100% van de aandelen van een mede-aandeelhouder, welke in juni 2023 succesvol is afgrond. Het betreft hierbij de aandelen van een bedrijf dat complete oplossingen biedt op het gebied van zonnepanelen. Binnen dit proces hebben onze adviseurs de bedrijfswaardering uitgevoerd en de onderhandelingen begeleid.

Voor het uitvoeren van de bedrijfswaardering is het van groot belang om zowel kennis te hebben van de geschiedenis van het bedrijf als van het toekomstperspectief van de markt. Dit is essentieel om een nauwkeurige waardebepaling voor de onderneming te maken. Daarnaast is het ook belangrijk om inzicht te hebben in het proces dat de aandeelhouders hebben doorgemaakt. Hoe heeft de onderneming zich ontwikkeld? Welke factoren hebben bijgedragen aan de winstgevendheid en groei?

Door niet alleen naar Excel-spreadsheets te kijken, kunnen onze adviseurs meer context en onderbouwing bieden bij de waardebepaling. Tevens hebben zij op deze manier ook beter inzicht in de onderhandelingen. Daarnaast dient men ook naar de ontwikkeling van het bedrijf en de rol van de aandeelhouders en bestuurders bij de waardeontwikkeling te kijken.

Deze overname is succesvol verlopen, waarbij zowel de vertrekkende als de overnemende aandeelhouder tevreden zijn over de onderhandelingen en de transactie. Het pad dat bewandeld wordt, is vaak net zo belangrijk, zo niet belangrijker, dan het uiteindelijke doel. Dit om tot een goed resultaat en tevredenheid voor alle betrokken partijen te komen.

De Ondernemingswaarde
  • Loopkantstraat 25

    5405 AC Uden