Annemiek Vonk

Voor een professionele en efficiënte oplossing bij (dreigende) conflicten


Over ons

Door de uitgebreide ervaring van bijna 30 jaar in het MKB en vanuit de expertise op de gebieden bedrijfswaarderingen en accountancy begrijpt Annemiek Vonk het krachtenveld waarin ondernemingen en organisaties moeten opereren. Ervaring is dat waar wordt samengewerkt er bijna altijd sprake is van verschillende en soms ook tegenstelde belangen dan wel uiteenlopende visies of ideeën. Het is belangrijk om bij ontstaan van spanningen dit niet te laten escaleren, en als dat toch gebeurt snel in te grijpen. 

Als gesprekken tussen sleutelfunctionarissen en/of eigenaren van een onderneming stroef lopen of er is sprake van spanningen, kan pre-mediation een oplossing zijn. Hierbij inventariseert Annemiek Vonk, als neutrale derde partij, welke onderwerpen van belang zijn om te bespreken (ook die onderwerpen die wellicht nog niet concreet benoemd zijn), begeleidt zij bij de gesprekken en ondersteunt bij het zoeken naar creatieve oplossingen met als doel aan de belangen van alle betrokkenen tegemoet te komen.

Mocht pre mediation geen optie meer zijn omdat er onenigheid, frictie of ruzie is ontstaan, zijn verschillende vormen van mediation mogelijk. Voorbeeld is probleemoplossende mediation waarbij vooral wordt gekeken naar de onderliggende belangen van betrokkenen om op basis hiervan een concrete oplossing te zoeken voor een concreet probleem zodat daarna beoogde stappen gezet kunnen worden. Een ander voorbeeld is transformatieve mediation met de nadruk op het herstellen van de (zakelijke) relatie tussen betrokkenen, dit is van wezenlijk belang als betrokkenen in de toekomst met elkaar verder moeten.

Mocht u willen weten of (pre) mediation in uw situatie behulpzaam kan zijn en hoe een verdere aanpak eruit zou kunnen zien, neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Biografie
Annemiek Vonk is opgegroeid in een ondernemersgezin waarbij het familiebedrijf al decennialang een vaste en belangrijke plaats heeft. Zij heeft veel van het ondernemerschap meegekregen en van haar vader onder andere geleerd hoe belangrijk het is goed naar klanten te luisteren. Alleen dan kun je vanuit je eigen expertise, ervaring en betrokkenheid tot de juiste oplossing, ondersteuning en/of adviezen komen. 

Na 24 jaar gewerkt te hebben bij diverse accountants- en advieskantoren, waaronder BDO en de laatste 8 jaar bij KPMG, wilde zij haar eigen visie voor het MKB volgen. Haar eigen onderneming ‘Kracht Acht’ geeft haar de mogelijkheid de dienstverlening nog persoonlijker te maken en aan te laten sluiten bij wat zij belangrijk vindt. De belangen van de onderneming of organisatie inclusief de betrokkenen staan bij Annemiek voorop. Vertrouwen tussen haar en de klant is daarbij essentieel evenals het maken van duidelijke afspraken voorafgaand aan de dienstverlening.

Specialisme
(Dreigende) conflicten bij MKB ondernemingen en organisaties waarbij sleutelfunctionarissen en/of eigenaren zijn betrokken.

Ervaring
Annemiek is in 1991 gestart als assistent accountant bij een accountants- en advieskantoor. Al snel merkte zij dat het voor ondernemers belangrijk is om betrouwbare informatie te hebben maar zag zij vooral ook een enorme behoefte bij ondernemers aan een sparring partner die kan ondersteunen en/of adviseren bij toekomstgerichte en strategische keuzes. Na haar opleiding als accountant heeft zij daarom gekozen zich te verdiepen in waardeontwikkeling en -bepaling van bedrijven en is zij afgestudeerd als Register Valuator. 

Haar focus ligt vooral op het begeleiden, adviseren en ondersteunen van ondernemers bij processen rondom waardeontwikkeling en bedrijfsoverdracht, dit laatste kan zijn bedrijfsopvolging, fusies, splitsingen, (ver)koop, echtscheiding etc. zowel in goed overleg als ook bij conflicten. Haar ervaring bij conflicten varieert van situaties waarbij communicatie tussen betrokkenen nog redelijk goed mogelijk is tot aan trajecten die via de Rechtbank verlopen met zeer beperkte mogelijkheden tot communicatie. 

Om haar vaardigheden bij het begeleiden van situaties waar spanning is ontstaan of sprake is van (soms heftige) conflicten nog verder te ontwikkelen is zij ook Mfn mediator geworden.

Verder beschikt Annemiek over een uitgebreid landelijk netwerk van accountants, coaches, advocaten, juristen, belastingadviseurs en notarissen. Zij werkt graag samen met partijen die reeds bij de onderneming of organisatie betrokken zijn maar kan waar nodig of gewenst ook een partner uit haar eigen netwerk introduceren.

+Lees meer -Lees minder

Aanvullende informatie

Opgericht:

2015

Aantal adviseurs:

1

Contact met de adviseur

Algemene gegevens

Annemiek Vonk

location-icon Lorentzlaan
3401 MX Ijsselstijn

Aangesloten bij Brookz sinds 19 mei 2020

Contactpersonen

contact-img

Annemiek Vonk-Baaij

phone-icon+31621393580 email-icon[email protected]

Bezoek- en postadres

Lorentzlaan

3401 MX Ijsselstijn