NexyZ

M&A met een focus op ICT

We begeleiden u bij trajecten met betrekking tot aan- en verkoop, fusies, overnames, (her)financieringen van ondernemingen, beursgangen en doorstarts. Daarnaast behoort het begeleiden van een totale ‘buy & build’ strategie tot onze aandachtsgebieden.

Totale proces
Ons team stelt op basis van uw waardepropositie een financierings- of informatiememorandum samen en begeleidt het totale proces richting de bank, de investeerder of een mogelijke strategische koper.

Waarde analyses
We zijn gespecialiseerd in het maken van waardeanalyses van ondernemingen in het kader van bijvoorbeeld een verkoop, fusie of afsplitsing van een deel van de onderneming en maken daarbij gebruik van verschillende waarderingsmethodieken.

Kantoor adres:

  • NexyZ
  • Wilhelmina van Pruisenweg 104
  • 2595 AN Den Haag

Neem direct contact op met dit kantoor: