O2 Capital Partners

Private equity, maar dan anders

Over O2 Capital Partners
O2 Capital Partners kiest bewust voor investeren op de lange termijn, op een verbindende en aangename manier. Wij willen uw partner zijn in het realiseren van uw ondernemers dromen.

Focus
O2 Capital Partners participeert in kleine tot middelgrote bedrijven in de Benelux. Wij investeren in bedrijven met een operationeel resultaat vanaf EUR 1,0 miljoen actief in de maakindustrie, de voedsel- en agrarische industrie, handelsondernemingen, internetapplicaties en ICT. Indien gewenst, staan we open voor andere dan voornoemde sectoren.

Strategische betrokkenheid
Als investeringsmaatschappij gaan we verder dan het verstrekken van risicodragend vermogen, het heeft onze voorkeur te participeren met een hoge persoonlijke en strategische betrokkenheid. We gaan door totdat de gezamenlijke doelstellingen zijn gerealiseerd.

Duurzame waardecreatie
Wij zetten daarvoor onze kennis en ervaring in en stimuleren met name de optimalisatie van het businessmodel en de beheersing van de interne processen. Tevens ondersteunen wij de ondernemer in het realiseren van een optimale kapitaal- en financieringsstructuur van zijn of haar bedrijf en in aan- en verkooptrajecten. Op deze manier willen we bijdragen aan een duurzame waardecreatie en een integere bedrijfsvoering.

Team
O2 Capital Partners is opgericht door Philip Sluiter, Bob van der Veen en Pieter van der Zanden. Philip Sluiter is ondernemer, Bob van der Veen en Pieter van der Zanden beschikken over jarenlange ervaring in de bancaire sector alsmede in private equity.

Contactpersoon

O2 Capital Partners
  • Utrechtseweg 181

    6862 AJ Oosterbeek