Ondernemer + Financiering - Casus 1 2Artboard 91

Behoefte agrarisch bedrijf aan werkkapitaal na enkele verliesgevende jaren. Financiering middels eigen netwerk Onderneming + Financiering. (O+F verzorgt hier ook de controlerende begeleiding voor aflossing en rente)

Datum van de deal: 2020-07-01