TPM Corporate Finance

Aankoop, verkoop en fusiebegeleiding

Onder de noemer Corporate Finance bemoeien de specialisten van TPM Corporate Finance zich met het begeleiden van aankoop, verkoop en fusietrajecten. Teneinde deze trajecten succesvol te laten verlopen heeft TPM Corporate Finance in de loop van de jaren een goede kennis opgedaan op het gebied van de invulling van de financieringsbehoeften bij een eventuele overname. Hiertoe is inmiddels bij diverse banken, private investors en diverse crowdfunding platforms een goed netwerk opgebouwd.

Aankoop, verkoop en fusiebegeleiding
TPM Corporate Finance begeleidt u bij uw aankoop, verkoop of fusieplannen.

Een dergelijk traject begint met het inventariseren van de vraagstelling van onze opdrachtgever, het verzamelen van alle benodigde informatie en het eventueel maken van een waardebepaling.

Hierna wordt de “markt” benaderd en kandidaten geselecteerd en eventueel voorgesteld aan onze opdrachtgever.

Wij bieden u ondersteuning bij:

  • Het zoeken en vinden van een geschikt bedrijf dan wel kantoor
  • Het onderhandelen met de (ver)koper omtrent de waarde
  • De contractuele totstandkoming
  • Indien nodig, het invullen van de financieringsbehoefte

Uiteraard laten wij kandidaten een geheimhoudingsverklaring tekenen en gaan wij uiterst vertrouwelijk met alle gegevens om. Vertrouwelijkheid is ons handelsmerk.

Belangrijk is dat wij elke samenwerking toespitsen op de wensen van onze relatie. De menselijke maat is uitgangspunt voor alle overnameprocessen.

Wij zijn pas tevreden als alle partijen (koper, verkoper, fusiepartner) tevreden zijn en er sprake is van The Perfect Match.

Financieringen
Waar vroeger een ondernemer direct bij de bank aanklopte om een overname te financieren ziet men tegenwoordig steeds meer dat banken een stuk terughoudender zijn.

Een gestapelde financiering is hedendaags meer regel dan uitzondering. Naast de eigen inbreng van de koper wordt van de verkopende partij vaak verwacht dat deze nog een deel van de overnamesom in de onderneming laat zitten als achtergestelde lening. Er wordt daarnaast steeds meer gebruik gemaakt van deelfinanciering middels crowdfunding of een privat investor.

TPM Corporate Finance heeft een groot netwerk opgebouwd en veel kennis in huis. Wij kunnen u dan ook met raad en daad bijstaan.

Ook in andere gevallen kan binnen een onderneming een financieringsbehoefte bestaan. Bijvoorbeeld bij het upgraden van uw kantoor of bij een herstructurering van uw bestaande financieringen. De specialisten van TPM Corporate Finance bieden hun hulp waar nodig.

Expert columns