Verenigd Ondernemers Fonds - Van Wijngaarden

Beschrijving

Verenigd Ondernemers Fonds borgt de bedrijfsopvolging voor Van Wijngaarden uit Houten
Nadat ze eerder dit jaar een meerderheidsbelang hebben genomen in Drameco neemt het Verenigd Ondernemers Fonds nu metaalbedrijf Van Wijngaarden uit Houten over. Dit doen ze samen met Aart Koster nadat ondernemer Hennie van Wijngaarden het bedrijf ter overname aanbod. 

Van Wijngaarden uit Houten is een metaalbedrijf dat gespecialiseerd is in technisch hoogwaardige metaalproducten. Ondernemer Hennie van Wijngaarden was op zoek naar een overnamekandidaat en kwam uiteindelijk bij het Verenigd Ondernemers Fonds uit. Over de keuze voor het Verenigd Ondernemers Fonds zegt hij:

“Ik heb specifiek gekozen voor het Verenigd Ondernemers Fonds vanwege de mensen die er achter zitten en vanwege de langetermijnstrategie die ze voor ogen hebben. Ik heb er vertrouwen in dat het bedrijf en de mensen in goede handen zijn en dat ik het met een gerust hart kan overdragen.”

Samen met ondernemer Aart Koster zal nu de bekende aanpak voor waardegroei van het Verenigd Ondernemers Fonds worden ingezet. De grootste kansen voor Van Wijngaarden liggen hierbij op het gebied van Sales & Marketing. Daarbij zal uiteraard ook de nodige aandacht gaan naar het vergroten van de productiviteit en het verkorten van de doorlooptijd in het productieproces. 

Bedrijfsopvolging als onderdeel van de continuïteitsborging
Waar bij de overname van Drameco de insteek is om sámen met de bestaande ondernemer een volgende groeistap te maken, is dit bij Van Wijngaarden van andere aard. Hier wordt het programma van het Verenigd Ondernemers Fonds ingezet om de continuïteit en toekomstbestendigheid van de onderneming te borgen. Mislukte bedrijfsopvolging kost de Nederlandse economie jaarlijks veel geld, terwijl de maakindustrie essentieel is voor ons land. 

De aanpak van het Verenigd Ondernemers Fonds richt zich er juist op om de onderneming ook na bedrijfsopvolging te laten groeien. Dit wordt gedaan door enerzijds alle facetten van de onderneming te professionaliseren, maar tegelijkertijd ook te zorgen dat de onderneming onafhankelijk van de ondernemer kan opereren. 

Ondernemer blijft betrokken
Bij de overname van Van Wijngaarden blijft de ondernemer betrokken. Hennie van Wijngaarden zal nog als adviseur en ambassadeur verbonden blijven. De dagelijkse leiding wordt overgenomen door Aart Koster die de afgelopen jaren verschillende commerciële, operationele en algemene management posities heeft bekleed bij multinationals en MKB-bedrijven. Samen met Hennie van Wijngaarden en de ondernemers van Het Verenigd Ondernemers Fonds zal hij met Van Wijngaarden de volgende groeistap gaan maken.

Voor ondernemers door ondernemers
Bij het Verenigd Ondernemers Fonds geloven we dat alleen ondernemers weten wat andere ondernemers ervaren. Daarom wordt het Verenigd Ondernemersfonds geleid door ondernemers. Dus, geen snelle adviseurs die alleen kortetermijnwinsten willen. Maar, ondernemers die met passie en ondernemingsdrang zorgen dat de gezonde groei wordt bewerkstelligd. Bekijk hier welke ondernemers er actief zijn binnen het Verenigd Ondernemers Fonds. 

Verenigd Ondernemers Fonds
  • Sarphatistraat 370

    1018 GW Amsterdam