Autogarage kopen of verkopen

U wilt een autogarage kopen of uw autogarage verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van autogarages eruit ziet. Autogarages kruipen weer langzaam uit het dal van de economische crisis, liftend op de economische groei. De komende jaren al er een consolidatieslag plaatsvinden via fusies en overnames.

Uw autogarage verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames sector autogarages

Voor 2018 verwacht ABN Amro dat de economische groei doorzet. Het aantal faillissementen van autogarages zal in 2017 en 2018 stabiliseren, maar in de branche is nog steeds sprake van overcapaciteit. Consolidatie zal plaatsvinden: deels via fusies en overnames, deels via faillissementen. Maar voor het grootste deel doordat ondernemingen in de branche gewoonweg stoppen met bedrijfsactiviteiten (in 2016 ruim 60%)

  Aantal fusies & overnames garagebedrijven

Recente overnames in de sector autogarages

Elke week worden er wel 1 of meerdere autogarages gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de autogaragebranche:

Aandeel overname automotive transport en logistiek sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een autogarage  waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda ( Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de automotive, de sector waartoe autogarages behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda van 3,75. Dat betekent dat een autogarage gemiddeld wordt gewaardeerd op 3,75 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

  Gemiddelde EBITDA multiple automotive transport en logistiek sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw autogarage waarderen? Doe hier de berekening .

Feiten en cijfers sector autogarages

De omzet in de auto- en motorbranche is in 2017 voor het derde opeenvolgende jaar toegenomen. Er werd volgens het CBS door autogarages ruim 4% meer omgezet dan in 2016.  

Tijdens de crisis liep de omzet in de autosector tussen 2008 en 2014 sterk terug; op het dieptepunt was de omzet van de totale branche 15% lager dan in 2008 en in sommige deelbranches zelfs meer dan een kwart lager. Door de omzetstijgingen van de afgelopen drie jaar is de omzet in de autosector inmiddels weer nagenoeg op het niveau van 2008. Ook bij de autogarages ligt de omzet op een vergelijkbaar niveau (-0,7 procent) als voor de crisis.

In cijfers weergegeven zag de autogaragebranche er begin 2018 als volgt uit (CBS):

  • Totaal van 21.815 bedrijven
  • 103.500 mensen werkzaam
  • Totale omzet van 50,3 miljard euro

Een autogarage kopen? Bekijk het aanbod op Brookz. 

Trends en ontwikkelingen in de sector autogarages

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de autogaragebranche ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Elektrische auto
Volledig elektrische auto’s zijn op weg naar een doorbraak. De belangrijkste barrières voor succes - laadinfrastructuur, actieradius en prijs - worden de komende jaren geslecht. De elektrische auto beweegt zich daarmee op een groeipad naar een fors aandeel in de autoverkopen, zo stelt het ING Economisch Bureau in het rapport Breakthrough of electric vehicle threatens European car industry . Voor autogarages vormt de transitie naar elektrisch rijden echter ook een kans.

#2 Groter wagenpark, meer kilometers
De omzet van autogarages nam de afgelopen jaren toe, volgens ING. Het nog immer uitdijende wagenpark helpt daarbij. Daarnaast stijgt het aantal gereden kilometers door meer bedrijvigheid. In 2018 moet wel rekening gehouden worden met de lage nieuwverkoop in 2014. Dat remt de aanwas van auto’s die voor het eerst apk gekeurd moet worden.

#3 Onvoldoende personeel
Met het aantrekken van de omzet in de autosector, is er meer vraag van autobedrijven naar personeel. Het aantal openstaande vacatures in de branche neemt toe en stond aan het eind van het vierde kwartaal van 2017 op 4.000. Net als in veel andere sectoren ondervinden veul ondernemers binnen de autosector inmiddels een personeelstekort. Ruim 2 op de 5 eigenaren van autogarages geeft aan dat een tekort aan arbeidskrachten hen belemmert in hun activiteiten.

#4 Digitalisering
Digitaal in contact staan met de klant wordt belangrijker voor een goede klantenbinding en voor het verhogen van de transparantie. Via e-mail en Whatsapp kunnen bedrijven de klant bijvoorbeeld attenderen op een apk-moment of kunnen zij foto’s van uitgevoerde of benodigde werkzaamheden delen.

Autogarage verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw autogarage? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele autogarages succesvol gekocht- en verkocht

Autogarage kopen?

Autogarage kopen

Bent u op zoek naar een autogarage waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen autogarages te koop aangeboden.

Autogarage verkopen?

Autogarage verkopen

Heeft u een autogarage maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden autogarages verkocht!

Autogarage waarderen?

Autogarage waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw autogarage? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!