Drukkerij kopen of verkopen

U wilt een drukkerij kopen of uw drukkerij verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van drukkerijen eruit ziet. Drukkerijen met een onderscheidend vermogen lijken de overlevers te worden in een neergaande markt. Deze drukkerijen kunnen de komende jaren hun positie versterken door overnames.

Uw drukkerij verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames drukkerijsector

De uitdagingen in de markt voor drukkerijen heeft ook zijn weerslag op het aantal fusies en overnames. In tien jaar tijd is er ongeveer een kwart minder drukkerijen in ons land; enerzijds vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten (en faillissementen), anderzijds door overnames.

Aantal fusies & overnames drukkerijen

Recente overnames in de drukkerijsector

Elke week worden er wel 1 of meerdere drukkerijen gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de drukkerijsector:

  Aandeel overnames media reclame en communicatie sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een drukkerij waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda ( Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de media, reclame en communicatie, de sector waartoe drukkerijen behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda van 4,65. Dat betekent dat een drukkerij gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,65 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

  Gemiddelde EBITDA multiple media, reclame en communicatie sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw drukkerij waarderen? Doe hier de berekening .

Feiten en cijfers drukkerijsector

Het Nederlandse bedrijvenlandschap is in tien jaar sterk veranderd, mede door digitalisering. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er ruim 25% minder drukkerijen zijn dan elf jaar geleden; dit jaar zijn er 3.025 drukkerijen, tegen 4.040 in 2007.

Ook ABN Amro erken dat drukkerijen bijzonder zwaar te lijden hebben onder digitalisering van de samenleving. De vraag naar drukwerk viel daardoor structureel terug. Negen opeenvolgende jaren daalde de omzet totdat in 2016 eindelijk weer eens een bescheiden omzetgroei van 1,3% werd geboekt. Voor 2017 werd een lichte omzetkrimp van 0,5% verwacht, terwijl in 2018 de branche met 1% zal krimpen.

In cijfers weergegeven zag de drukkerijsector er begin 2018 als volgt uit (CBS):

  • Totaal van 3.025 bedrijven
  • 23.200 mensen werkzaam
  • Totale omzet van 3,5 miljard euro

Een drukkerij kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen in de drukkerijsector

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de drukkerijsector ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Digitale transformatie
Consumenten en bedrijven nuttigen traditionele printproducten vaker digitaal. Daardoor is er volgens ABN Amro sprake van een overcapaciteit aan drukpersen. Die overcapaciteit is moeilijk uit de markt te halen, maar tegelijkertijd zet de digitalisering van de samenleving gewoon door. De sector wist de afgelopen jaren knap omzetgroei in het buitenland te behalen, maar de export beslaat slechts 10% van de totale omzet van de branche en per saldo daalde de omzet dus fors.

#2 Grote overcapaciteit zorgt voor prijsdruk
Er is overcapaciteit in de branche. Om de productie nog enigszins op peil te houden moesten drukkerijen erg lage prijzen bieden. Vooral massa-drukwerk moest het ontgelden. Door druk op het bedrijfsresultaat en de structuur van het bedrijf (bezit drukpersen) is het een uitdaging om nieuwe verdienmodellen te ontsluiten. De situatie leidde tot vele kostenbesparingen, waardoor het aantal banen in de branche fors achteruit is gegaan.

#3 Geautomatiseerde drukwerkfabrieken
Volumes in de branche krimpen, wat heeft geleid tot overcapaciteit en toenemende concurrentie. Deze concurrentie daagt drukkerijen uit om het productieproces te automatiseren; ze moeten opdrachten efficiënt kunnen verwerken tegen lage prijzen. Door orders te combineren kan er goedkoper en sneller geproduceerd worden.

#4 Samenwerkingen
Klanten zoeken naar een goede communicatiemix van papier en online. Om hierover te kunnen adviseren bieden drukkerijen nieuwe diensten aan zoals vormgeving en consultancy; vaak in samenwerking met creatieve bedrijven of zzp’ers. Voor gespecialiseerd drukkers liggen er kansen in nieuwe technieken en hightech printwerk, zoals 3D-printing en printed electronics .

Drukkerij verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw schoonmaakbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele drukkerijen succesvol gekocht- en verkocht.

Drukkerij kopen?

Drukkerij kopen

Bent u op zoek naar een drukkerij waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen drukkerijen te koop aangeboden.

Drukkerij verkopen?

Drukkerij verkopen

Heeft u een drukkerij maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele drukkerijen verkocht!

Drukkerij waarderen?

Drukkerij waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw drukkerij? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!