Bedrijfsstrategie als houvast bij verkoop

Wat is de meerwaarde van een goede bedrijfsstrategie voor, tijdens en na de verkoop van mijn bedrijf?
header image

13 januari 2021, Guus van Hout, Bol Corporate Finance

Een bedrijfsstrategie wordt veelal gezien als een 'verplicht' meerjarenplan om anderen (binnen of buiten de organisatie) te vertellen waar de organisatie de komende 3 tot 5 jaar naar toe werkt. Op het moment dat een ondernemer de beslissing genomen heeft om over te gaan tot verkoop, is een tijdslijn van 3 tot 5 jaar niet meer van toepassing.

Er wordt mogelijk afgezien van het (hernieuwd) opstellen van een bedrijfsstrategie, omdat dit een taak is voor de potentiële koper. Echter, zelfs als de horizon van de ondernemer korter is dan die van onderneming, is een bedrijfsstrategie van grote waarde bij verkoop. Wat is de meerwaarde van een goede bedrijfsstrategie voor, tijdens en na de verkoop van mijn bedrijf?

Bedrijfsstrategie als waardedrijver voorafgaand aan verkoop

Een goed doordachte bedrijfsstrategie geeft richting aan een onderneming middels helder geformuleerde doelstellingen, rekening houdend met kritische succesfactoren en vertaald naar de belangrijkste verantwoordelijkheidsgebieden en primaire processen van de onderneming.

Een perfecte bedrijfsstrategie leidt tot de benodigde focus van mensen en middelen in de organisatie om gezamenlijk actiegericht de doelstellingen te kunnen bereiken.
Een perfecte bedrijfsstrategie houdt rekening met het optimaliseren/maximaliseren van cashflows en het reduceren van ondernemingsrisico’s, oftewel waardecreatie.
Een perfecte bedrijfsstrategie is de basis voor de richting, inrichting en verrichting voor de toekomst.
Een perfecte bedrijfsstrategie biedt input van de financiële businesscase voor de komende jaren.

Hoe concreter en scherper deze strategie is ingericht, hoe beter de toekomstige waarde geprognosticeerd kan worden en op waarde ingeschat kan worden door zowel verkoper als de mogelijke potentiële koper. Een perfecte bedrijfsstrategie leidt tot een meerwaarde van de onderneming.

Bedrijfsstrategie als houvast tijdens verkooptraject

Een perfecte bedrijfsstrategie levert ook meer inzicht op wat passend is als een ideale match bij de onderneming en de toekomst. Het brengt de discussie rondom de toegevoegde waarde van de directe en indirecte omgeving van de onderneming in kaart. De discussie leidt ertoe dat verder gekeken wordt als ‘de kroonprins in de organisatie’,  ‘de grootste concurrent of klant’ en ‘private equity’ als oplossingsrichting van een ideale koper.

Bij het rangschikken van de geïdentificeerde kandidaten op de verschillende sporen kan wederom teruggegrepen worden op de bedrijfsstrategie om de partijen langs de meetlat te leggen. Sluiten de activiteiten op elkaar aan, vullen ze elkaar aan of is het meer van hetzelfde, is de partij actief op dezelfde markten of juist niet, wat zijn de integratiemogelijkheden op termijn, welke wijze van aansturen kent de organisatie en sluit deze aan bij de huidige cultuur en manier van werken, hoe ziet het verdienmodel en de kostenstructuur eruit en kunnen uit al deze aspect synergetisch effecten gerealiseerd worden?

Met de afgeronde discussie rondom de perfecte bedrijfsstrategie wordt in deze periode ook duidelijk waarop gestuurd blijft worden, ondanks de talrijke afleidingsmomenten tijdens het verkooptraject. Bewaking van de huidige prestatie en tijdige bijsturing is door deze bedrijfsstrategie realistisch, zonder dat het continue de volledige aandacht van de ondernemer vraagt. Deze ondernemer is namelijk in deze periode ook vooral bezig met het begeleiden van de gezonde en goede toekomst van zijn onderneming na de verkoop.

Een bedrijfsverkoop is een van de belangrijkste ‘projecten’ van de ondernemer en wordt doorgaans zo interessant gevonden en vergt energie, tijd en aandacht van de belangrijkste personen in de organisatie dat het een uitdaging is om de organisatie te laten doordraaien zoals beoogd. Het behalen van de (financiële) resultaten zoals in de businesscase aan koper gecommuniceerd kan hierdoor worden vermoeilijkt en waardoor de gemaakte afspraken onder druk kunnen komen te staan.

Daarnaast kan de onderneming laten zien, dat zij zonder de afhankelijkheid van de ondernemer, tijdig bij kan sturen en zelfstandig kan aanpassen op de nieuwe uitdagingen die dagelijks voorkomen. 

Bedrijfsstrategie als basis voor de (on)zekere toekomst na verkoop

Een perfecte doorleefde bedrijfsstrategie zorgt voor een gezamenlijk na te streven doel en duidelijkheid in de organisatie. Daarnaast laat verkoper zien dagelijks bezig te zijn met de (langetermijn-)toekomst en laat het zien dat de cultuur van waardecreatie geen toevalstreffer is.

Los van het verkooptraject heeft verkoper, maar vooral ook de koper, hier dagelijks profijt van. Bij afronding van het traject breekt een spannende periode van overgang voor verkoper, koper en de organisatie. Allen zijn gebaat bij het voortbouwen van de organisatie met de aanwezige perfecte bedrijfsstrategie als solide startpunt voor de (on)zekere toekomst.

Kortom, de perfecte bedrijfsstrategie is in alle fases van het verkooptraject de basis voor een succesvolle toekomst van de onderneming.


Guus van Hout
Guus van Hout, Bol Corporate Finance

Guus van Hout is sinds enkele jaren actief als organisatieadviseur in het team bij Bol Corporate Finance. In die rol zet hij zijn achtergrond op het gebied van bedrijfseconomie en strategisch management in bij aan- en verkooptrajecten, waarderingen, strategische (groei-)vraagstukken en organisatie-inrichting en teamontwikkeling. Zijn doel is toegevoegde waarde leveren in de ogen van de klant en samen naar de volgende fase in het ondernemerschap of in het leven te komen.

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Brookz 500 (2023): bestel jouw exemplaar!

Vind een geschikte adviseur in deze unieke 'Who is Who' van de Nederlandse overnamemarkt.

De Brookz 500 is het ultieme jaarboek met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een handige en waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken.

Bestel nu deze waardevolle uitgave van maar liefst 276 pagina's!

Bol Corporate Finance

Bol Corporate Finance brengt, met een ervaren en gedreven team, ondernemers in topvorm bij uiteenlopende vraagstukken. Vanuit de toekomstgerichte uitdaging of kans die u ziet als mens en ondernemer, begeleiden wij bij elke stap tijdens realisatie daarvan.

Gerelateerde artikelen

Medewerkers en aandelen: incentive of gemiste kans?

In tijden van personeelskrapte denken ondernemers erover om (talentvolle) medewerkers en managers te belonen met aandelen. Maar is dat wel zo verstandig?

lees meer >

Maak je bedrijf verkoopklaar, óók als je niet aan verkopen denkt

Voor iedere ondernemer is het goed om zaken op orde te hebben. Want als die koper komt, zorg dan dat je er klaar voor bent.

lees meer >

Onderneming verkopen en personeel: c’est le ton qui fait le musique

Onderschat de impact van een bedrijfsverkoop op medewerkers niet. Denk in een vroeg stadium na over de communicatie met personeel.

lees meer >