Met een MBI'er naar de volgende (groei-)fase

Anne Huitema
Anne Huitema, BuyInside
14 december 2020
MBI'ers zijn geen laatste strohalm meer, maar een serieuse optie voor bedrijfsopvolging of -groei.
header image

In het recent verschenen artikel over BuyInside met de kop 'MBI niet meer weg te denken als oplossing voor verkoop' uit de Brookz 500 wordt nog maar eens de rol benadrukt die MBI-kandidaten vandaag de dag in het verkoopproces spelen.

Het is nog niet eens zo lang geleden dat een management buy-in door met name verkopend adviseurs als soort van last resort voor hun verkoopdossiers werd gezien. Termen als 'lastig', 'onvoorspelbaar', 'krappe middelen' en 'managers zijn toch geen ondernemers' kwamen dan vaak voorbij.

Ik denk dat de markt en wij bij BuyInside de afgelopen jaren inmiddels meer dan het tegendeel hebben bewezen. Er zitten wel degelijk heel goede ondernemers tussen de managers. En die kunnen naast ondernemen ook nog managen. Dat biedt dus veel perspectief voor dga's die tegen het einde van hun ondernemerscarriere aan lopen.

Laten we de verschillende oplossingen voor bedrijfsverkoop die juist MBI-kandidaten kunnen bieden nog eens op een rij zetten:

Opvolgingsproblematiek. Geen opvolger in je bedrijf of in je familie? En verkoop aan je concurrent zie je niet zitten? Er staan vele gekwalificeerde opvolgers (MBI) klaar om het stokje van je over te nemen en daarmee continuïteit en verdere toekomst aan je bedrijf te geven. Je opvolger (MBI'er) is een ander type koper dan een strategische partij of investeerder en biedt daarmee andere kansen en mogelijkheden.

De mogelijkheid om gefaseerd afscheid te nemen. We treffen veel ondernemers die afscheid of afstand willen nemen, maar nog niet direct volledig willen of kunnen verkopen. Het feit dat ze in de loop der jaren tegen hun zin in meer manager dan ondernemer zijn geworden speelt vaak ook een belangrijke rol in deze beslissing. Een MBI'er binnenhalen die deze managersrol overneemt en daarbij jou gefaseerd opvolgt geeft je de ruimte om zelf gefaseerd afscheid te nemen en tot die tijd je oorspronkelijke (ondernemers-)rol weer op je te nemen.

Pre-exit. Waarom niet een deel van je waarde alvast verzilveren en/of daarbij zelf iets anders te gaan doen naast je huidige onderneming door een sterke nieuwe ondernemer binnen te halen? Deze mede- of nieuwe ondernemer gaat het bedrijf verder leiden, waardoor jij je handen vrij hebt en tevens mede-eigenaar blijft van je (oude) bedrijf

Doel kan ook zijn om waarde te vermeerderen. Je realiseert je als dga wellicht dat je bedrijf nog niet de waarde vertegenwoordigt die er potentieel in zit (of je nodig hebt). Je wilt waarde creëren door nog nieuwe grote stappen met je bedrijf te zetten. Stappen waar wel andere ondernemerskwaliteiten voor nodig zijn. Een MBI'er (mede-ondernemer) met de juiste kwaliteiten en ervaring aan boord halen om vervolgens een gezamenlijke exit na te streven binnen x periode kan daarvoor een hele sterke oplossing zijn

Een geplande (gezamenlijke) exit hoeft niet een einddoel te zijn. Een sterke MBI-kandidaat kan ook aan boord worden gehaald (participatie/gefaseerd verkopen) om samen naar een volgende fase door te stoten. Een fase die je in je eentje niet gaat bereiken en waar ook andere ondernemerskwaliteiten en ervaring voor nodig zijn. Dit is een heel succesvol concept gebleken bij een groot deel van de transacties die wij de afgelopen jaren hebben begeleid

Versterking van het managementteam. Je kunt ook een MBI'er binnenhalen om de kwaliteiten van je directie/MT aan te vullen. Vaak gaat het hier om een participatie en een specifieke rol die ingevuld moet worden. We noemen dat ook wel een 'functionele MBI', welke minder in de ambities van onze klanten voorkomt. 

Kortom, denk bij verkoopplanning verder dan de geijkte paden. Er staat een groeiend aantal gekwalificeerde - en in ons geval bovendien gescreende - ondernemers klaar om u op te volgen of samen met u door te stoten naar een nieuwe groeifase voor uw bedrijf!  

Geschreven door
Anne Huitema, BuyInside

Anne Huitema is samen met Laura Schagen in 2007 BuyInside gestart, een advieskantoor gericht op MBI-transacties. Hij treedt in overnametrajecten op aan de koperszijde, waarbij hij MBI-klanten ondersteunt in het zoek- en overnameproces.

Nieuwste verhalen