Een hogere aandelenwaarde door het binden van (belangrijke) medewerkers op basis van aandelen

Om belangrijke medewerkers voor de lange termijn te binden aan de onderneming, kan gebruik gemaakt worden van aandelen gerelateerde beloningen.
header image

7 september 2021, Tom Lubbers, Factor & Ros

Een van de belangrijkste risicofactoren bij bedrijfsovernames is de (hoge) afhankelijkheid van de verkopende DGA. In het bijzonder binnen het MKB, is de uitdrukking “de vent (of vrouw) maakt de tent” van toepassing. De reden hiervoor is dat de DGA doorgaans zowel strategisch als operationeel de drijvende kracht binnen de onderneming is. Derhalve wordt vanuit kopers perspectief vaak (terecht) de vraag gesteld: “In welke mate de prestaties van de onderneming worden beïnvloed na een eventueel vertrek van de DGA?” 

Als het antwoord op bovenstaande vraag negatief is, hetgeen een hoge mate van afhankelijkheid impliceert, heeft dit een drukkend effect op de waarde van de onderneming en vice versa. De onderneming heeft hierdoor een hoger risicoprofiel, waardoor een (potentiële) investeerder meer rendement op zijn investering wenst te ontvangen en tot een lagere aandelenwaardering komt. Om het risicoprofiel te verlagen is het van belang om uzelf als verkopende DGA zoveel mogelijk ‘overbodig’ te maken. Om dit realiseren zijn er verschillende stappen die u kunt zetten, zoals bijvoorbeeld het delegeren van bevoegdheden en (management)taken, het overdragen van kennis en contacten naar medewerkers en het invoeren van gestructureerde management rapportages en het monitoren KPI’s. Mede om voornoemde stappen succesvol te laten zijn en gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt, is een ander belangrijk en doeltreffend instrument het management team c.q. de belangrijke (sleutel)medewerkers te binden aan de onderneming.

Begin tijdig met het ‘overbodig’ maken van uzelf

Tom Lubbers

Bind medewerkers

Om belangrijke medewerkers voor de lange termijn te binden aan de onderneming, wordt regelmatig gebruik gemaakt van aandelen gerelateerde beloningen. Aandelen gerelateerd belonen kan zowel in geld als in aandelen. Voorbeelden van belonen in geld  zijn een ‘Phantom Stock-plan’ en ‘Stock Appreciation Rights’. In beide gevallen worden de medewerkers geen aandeelhouders, maar ontvangen zij een financiële vergoeding c.q. beloning. Enkele voorbeelden van belonen in aandelen (werknemersparticipatie) zijn werknemersopties, een aandelenkoopplan, ‘Restricted Stock’ en ‘Deferred Stock’. In voornoemde voorbeelden verkrijgen medewerkers (het recht op) aandelen in de onderneming.  Een essentieel voordeel van werknemersparticipatie is dat de belangen van de werknemer door het mede-eigenaarschap op één lijn worden gebracht met die van u als DGA. Ook bij bedrijfsoverdrachten zien wij, veelal bij de aankoop vanuit private equity, dat een deel van het aandelenbelang (bijvoorbeeld 5%) wordt gereserveerd voor het management team dan wel (sleutel)medewerkers.

Om te bepalen wat voor u het meest passende instrument is om (sleutel)medewerkers op lange termijn te binden aan de onderneming is afhankelijk van diverse factoren. Hierbij dient onder andere rekening te worden gehouden met een eventuele (toekomstige) bedrijfsoverdracht, zoals de ‘change of ownership’-clausules. Daarnaast dienen ook de verschillende (complexe) fiscale implicaties van het instrument in kaart te worden gebracht. 

Advies

Ons advies: Begin tijdig met het ‘overbodig’ maken van uzelf als verkopende DGA en onderzoek daarbij de verschillende mogelijkheden om (sleutel)medewerkers op lange termijn aan uw onderneming te binden. Zorg hierbij dat u zowel vanuit M&A als vanuit fiscaal perspectief van gedegen advies wordt voorzien.


Tom Lubbers
Tom Lubbers, Factor Bedrijfsovernames

Tom Lubbers studeerde International Business Administration (Bachelor) aan de Universiteit Twente waarna hij vervolgens de studie Small Business & Entrepreneurship (Master) heeft afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2016 is Tom in dienst getreden als adviseur bij Factor Bedrijfsovernames.

Factor Bedrijfsovernames

Factor Bedrijfsovernames werkt als gespecialiseerd fusie- en overnamekantoor voor private ondernemingen, ondernemende managers, participatiemaatschappijen, publieke instellingen en managementteams en treedt daarbij op als adviseur van kopende of verkopende partij. Factor Bedrijfsovernames biedt haar diensten aan vanuit de locaties Almelo (hoofdvestiging), Deventer en Rotterdam.

Bedrijfswaarde berekenen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Gerelateerde artikelen

ESG: duurzaam ondernemen en waardecreatie in harmonie

ESG-beleid leidt niet alleen tot een hogere waardering van je onderneming, maar staat ook synoniem aan uitmuntend ondernemerschap.

lees meer >

Bedrijfswaardering in roerige tijden

Voor een optimale bedrijfswaardering is het belangrijk om te kijken naar wat er in de sector speelt, de reacties van concurrenten te monitoren en de best practices te volgen.

lees meer >

Bedreigen double digit-inflatiecijfers uw zaak?

Welke impact heeft de extreem hoge inflatie op de waarde van een onderneming en op de waardecreatie voor de toekomst?

lees meer >