Accoris Corporate Finance - Keijzer B.V.

Beschrijving

Na 25 jaar heeft de directeur/grootaandeelhouder te kennen gegeven zijn bedrijf te willen verkopen. Na een workshop met de eigenaar en zijn partner zijn de uitgangspunten voor het zoeken van een koper vastgesteld. Vanuit een shortlist zijn potentiele kopers benaderd en is het profiel op het Brookz platform geplaatst. Enkele maanden na plaatsing zijn de contacten met de uiteindelijke kopers gelegd via een concullega die op basis van het informatiememorandum voldoende aanknopingspunten vond om zijn cliënt te interesseren.

Voor de verkoper was het onderbrengen van zijn bedrijf bij een koper die het gedachtengoed en het menselijk kapitaal, opgebouwd in 25 jaar waardeerde, en daarvoor een passende prijs bereid was te betalen. Maximalisatie van de opbrengst is geen leidend motief geweest.

Accoris Corporate Finance
  • Vlijtseweg 144

    7317 AK Apeldoorn