KieVieK Finance

Doorstart- en WHOA-financiering

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die tegen (tijdelijke) hoge kosten aanlopen, en hierdoor mogelijk een faillissement moeten aanvragen, terwijl zij in de praktijk nog altijd levensvatbaar zijn. Voor deze bedrijven is het mogelijk om, onder dwang en met toestemming van de rechter, schulden af te kopen tegen meer gunstige voorwaarden. Om schulden af te kopen is evenwel kapitaal nodig, en juist daar loopt het mis bij de bedrijven die een beroep willen doen op de WHOA. KieVieK kan diverse posten financieren om uw bedrijf te ondersteunen richting een doorstart.

Bedrijven uit diverse sectoren krijgen, in deze fase mede door toedoen van de coronacrisis, te maken met financiële problemen. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is een geschikt instrument voor bedrijven die in de kern gezond zijn, maar waar doorlopende kosten en tijdelijk minder inkomsten negatieve gevolgen hebben. Om aan betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen moeten zij herstructureren. KieVieK Finance staat klaar voor bedrijven die gebruik willen maken van de WHOA, en kan de volgende zaken financieren:

  • Afkoopsom van het dwangakkoord
  • Kosten voor adviseurs
  • Werkkapitaal voor na de doorstart.

Voor maatwerk en actieve ondersteuning bent u bij KieVieK eveneens van harte welkom. Wij zijn goed ingelezen in de beste mogelijkheden binnen de WHOA. Zo helpen we succesvol bij herstructurering van uw bedrijf en voorkomen we dat u noodgedwongen het faillissement moet aanvragen.

Kantoor adres: