MKB Fonds

Investeert en participeert in gezonde MKB-ondernemingen

MKB Fonds richt zich sinds haar oprichting in 2011 op het participeren in gezonde en volwassen MKB-bedrijven. In de meeste gevallen heeft de investering als doel bedrijfsopvolging te realiseren. Daarbij valt te denken aan (familie)bedrijven, waarbij de opvolger onvoldoende middelen heeft voor een overname, of een gefaseerde verkoop door de oud-eigenaar met een gefaseerde toetreding van de opvolger (pre-exit).

Waardecreatie
Daarnaast hanteert MKB Fonds voor veel van haar participaties een ‘buy & build’ strategie. Bij een buy & build strategie doet MKB Fonds samen met haar participatie strategische overnames van vergelijkbare of complementaire ondernemingen waardoor de onderneming uitgebouwd wordt en verdere groei tot stand komt.

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij. MKB Fonds heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen en fungeert als klankbord voor de directie en management. Samen wordt gekeken naar groeimogelijkheden en stappen om processen te optimaliseren. MKB Fonds helpt ondernemers de volgende stap te zetten.

MKB Fonds ondersteunt de directies van haar deelnemingen actief op het gebied van:

 • Strategie: Het formuleren van een heldere groeistrategie voor de komende vijf jaar. Wat zijn de doelen voor de onderneming en wat is er nodig om daar te komen?

 • Inzicht, structuur en organisatie: Het inrichten van een goede managementrapportage en het definiëren van KPI’s waarbij voor alle stakeholders (directie, investeerder, bank en managers) de juiste (stuur)informatie beschikbaar komt.

 • Optimaliseren: Het bieden van ondersteuning bij onder andere het optimaliseren van de processen, de administratieve organisatie, het verdienmodel, de werkkapitaalbehoefte evenals kostenbeheersing.

 • Groei: Wanneer bovenstaande punten zijn gerealiseerd is er een een solide basis voor verdere groei. Daarbij ondersteunt MKB Fonds bij het maken van groeikeuzes in producten en markten, alsmede het actief ondersteunen bij een buy and build strategie.


Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid van MKB Fonds focust zich op Nederlandse MKB-bedrijven met solide continuïteitsperspectief met de volgende kenmerken:

 • Minimaal € 2 miljoen omzet.
 • Minimaal € 250 duizend bedrijfsresultaat.
 • Sector generiek; bij voorkeur actief in een niet-cyclische sector.
 • Ondernemingswaarde van € 1 miljoen tot € 15 miljoen.


Trackrecord

MKB Fonds heeft circa 59 transacties gedaan en houdt op dit moment 23 deelnemingen in MKB-bedrijven. De MKB-bedrijven in de fondsen realiseren gezamenlijk ruim EUR 300 miljoen omzet en bieden direct werkgelegenheid aan honderden werknemers in binnen- en buitenland.

Dealpublicaties

Contactpersonen

MKB Fonds
 • Amsteldijk Noord 55

  1183 TE Amstelveen