NASH Consulting

Corporate Finance, Consultancy, Debt Advisory

NASH Consulting

Veel ondernemers beschouwen hun bedrijf als levenswerk. Dat begrijpen wij goed. Zij zijn er niet alleen 24/7 mee bezig, het bedrijf eist die aandacht ook vaak decennialang. Met alle gevolgen van dien, ook privé.

De opbrengsten uit hun bedrijf fluctueren van jaar tot jaar als gevolg van conjunctuur- schommelingen, concurrenten die komen en gaan, maatschappelijke trends of technologische ontwikkelingen. Maar ook hun eigen bedrijfsvoering heeft daar natuurlijk invloed op.

De meeste ondernemers sturen op een mooi jaarrendement. Zolang dat gezond is, zit het met de bedrijfswaarde wel goed. Maar hoe ontwikkelt die waarde zich? Is er zicht op groei? De ‘waarde van het bedrijf’ komt vaak pas echt in beeld als er nieuw kapitaal nodig is, als er aandeelhouders toetreden of als de DGA zijn bedrijf na een werkzaam leven wil verkopen. Op zo’n moment wil hij niet voor verrassingen komen te staan. De waarde van zijn bedrijf is voor hem immers niet alleen financieel van aard (vermogen, pensioen), maar ook emotioneel (trots, persoonlijke dromen, etc.).

NASH Consulting is opgericht om ondernemers en ondernemingen te helpen hun vermogen structureel te laten groeien. NASH zet de vraag “Wat is mijn onderneming waard?” centraal. Die vraag komt nooit te vroeg. Als ervaren, betrouwbare financiële sparringpartner stellen wij ons proactief op: optimistisch van karakter en realistisch van aanpak. Morgen is belangrijker dan vandaag, maar hangt er wel nauw mee samen.

Contactpersonen

NASH Consulting
  • Turennestraat 33

    6221 AR Maastricht