Pride Capital Partners

Kapitaal voor MKB ondernemingen in de technologie, media & telecom sector

Pride Capital Partners

Pride Capital Partners is een gespecialiseerde private debt company gericht op het verstrekken van mezzanineleningen. Mezzanineleningen zijn achtergestelde leningen ter financiering van groei, overnames en management buy-out transacties. Wij richten ons op MKB ondernemingen in de ICT sector in Nederland en Duitsland.

Door onze jarenlange ervaring en gerichte focus op de ICT sector kunnen wij u toegevoegde waarde bieden door middel van het inzetten van kennis, kapitaal en netwerk.

Wat is een mezzanine lening?
Een mezzanine lening is een financiering in de vorm van een achtergestelde lening. Een mezzanine (letterlijk: tussenverdieping) is in de kapitaalstructuur van een onderneming gepositioneerd tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Door achterstelling bij een bank kan de mezzanine lening ingezet worden als kapitaal.

Een mezzanine lening biedt een ondernemer de mogelijkheid om kapitaal aan te trekken zonder verwatering. Een mezzanine verschaft liquiditeit en flexibiliteit (aflossingsmogelijkheden) en zorgt voor extra hefboomwerking zodat het rendement op het aandelenkapitaal groeit.

Waarvoor kunt u een mezzanine lening aanwenden?
Pride Capital Partners verstrekt leningen vanaf € 2,5M met een looptijd van 3 – 8 jaar ter cofinanciering van bijvoorbeeld:

 • Management buy-outs / pre-exit
 • Acquisities
 • Groei

Wie financieren wij?
Wij richten ons op ondernemingen die voldoen aan de volgende criteria:

 • Gevestigd in de regio Benelux & DACH
 • Software- & IT ondernemingen met een schaalbaar en recurring business model (B2B)
 • € 3 miljoen omzet
 • 20 werknemers
 • Positieve EBITDA
 • Sterk management met bewezen track record
 • Meerdere aandeelhouders (bijvoorbeeld door participatie van management)

Wat zijn de voordelen van een mezzanine lening?

 • Achtergesteld bij de bank, waardoor het garantievermogen wordt verhoogd en de financieringsmogelijkheden bij de (huis)bank verbeteren
 • Aflossingsvrije periode
 • Rentebetalingen en de financieringskosten zijn aftrekbaar van de belastbare winst (in tegenstelling tot dividend)
 • Standaard lening documentatie in combinatie met een efficiënt ‘due diligence’. Dus een snelle doorlooptijd in een overzichtelijk traject
 • In principe geen veranderingen in aandeelhoudersovereenkomsten en in bestaande governance structuur
 • Beperkte verwatering voor de aandeelhouders

Dealpublicaties

Contactpersoon

Pride Capital Partners
 • Noorderakerweg 82

  1069 LW Amsterdam