Rabo Investments

Faciliteert de groei van uw onderneming

Rabo Investments is de afdeling binnen de Rabobank die zich richt op de behoefte van haar klanten naar oplossingen voor groeifinanciering. Rabo Investments investeert in ondernemingen zowel direct met een eigen team van professionals als indirect door te participeren in gespecialiseerde fondsen. 

Combinatie van oplossingen
Het Direct Team van Rabo Investments kan de groei van haar klanten realiseren door te investeren in aandelen kapitaal (gewone aandelen / preferente aandelen) en allerlei vormen van achtergestelde schuld en scale-up financieringen. In samenspraak met de klant zal naar de meest passende oplossing of combinatie van oplossingen gezocht worden.

Rabo Investments heeft een uitgebreide ervaring met MBO’s, MBI’s, overname financiering, groeifinanciering, meerheids- en minderheids investeringen.

Investeringscriteria Direct Team:

  • Ticket size: EUR 2 - 25 mln.
  • Geografie: Nederland
  • Sector: Alle sectoren

Dealpublicaties

Contactpersoon

Rabo Investments
  • Croeselaan 28

    3521 CB Utrecht