Fundfirm adviseert Colect bij een herfinanciering

Fundfirm adviseert Colect bij een herfinanciering

Beschrijving

Fundfirm heeft als debt advisor bij deze herfinanciering geadviseerd op het gebied van het ophalen van groeifinanciering en het herstructureren van de bestaande leningen, de zekerheden en de convenanten.

Quote door adviseur

“Wat ons goed is bevallen, is dat Fundfirm samen met ons een Financieringsmemorandum maakt welke met de banken gedeeld kan worden in taal die bankiers ook begrijpen. Op basis van een historische analyse en een meerjarenprognose zijn bancaire ratio’s doorgerekend en is onderzocht wat de invloed was van verschillende convenanten en structuren op de liquiditeitspositie van Colect. Wij zijn erg tevreden over de samenwerking en het resultaat”

Venturefirm
  • Burgemeester van Roijensingel

    8011 CT Zwolle