ICT bedrijf kopen of verkopen

U wilt een ICT-bedrijf kopen of uw ICT-bedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van ICT-bedrijven eruit ziet. De ICT-sector is al jaren één van de drijvende krachten achter de groei van de Nederlandse economie. Ook op het gebied van fusies en overnames draait de sector op volle toeren. In 2017 werd zelfs het hoogste aantal deals sinds 10 jaar gerealiseerd.

Lees hier ook het stappenplan als u uw ICT bedrijf wilt verkopen.

Aantal overnames ICT-sector

Het jaar 2017 was een prima jaar voor de Nederlandse ICT-overnamemarkt. Overnameadviseur MBCF becijfert al jaren het aantal fusies en overnames in de ICT-sector en kwam met 383 fusies en overnames over het afgelopen jaar tot het hoogste aantal in tien jaar.

Fusies en Overnames in de ICT Sector

Recente overnames in de ICT sector

Elke week worden er wel 1 of meerdere ICT-bedrijven gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de ICT-sector

De meeste overnameadviseurs zien door de gunstige ontwikkeling van de economie, de lage rente en de grote hoeveelheid beschikbaar investeringsgeld, een aanhoudende drukte op de overnamemarkt voor ICT-bedrijven. Daarbij spelen ook capaciteitsovernames een rol: veel ICT-bedrijven worden overgenomen vanwege het (schaarse) personeel. Bij deze overnames gaat het dus niet om de omzet, klanten of marktpositie van het over te nemen bedrijf, maar vooral om het aantal werknemers dat kan worden overgenomen.

Verhouding overnames ICT sector t.o.v. totale markt

Wat is een ICT bedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda ( Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation). 

De ICT-sector is volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment de sector met de hoogste Ebitda-multiple, namelijk 6,1. Dat betekent dat een ICT-bedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 6,1 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9. 

Gemiddelde EBITDA multiple ICT sector en MKB
De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen),

Een ICT bedrijf waarderen? Doe hier de gratis test op Brookz.

Feiten & cijfers ICT-sector

De ICT-branche kent een grote diversiteit aan bedrijven. Denk alleen maar eens aan bedrijven actief op gebied van applicatiebeheer, hardware en software, telecom, webdevelopment en security. Het is ook een zeer dynamische sector. De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op; Augmented Reality, Virtual Reality, Artificial Intelligence, blockchain, Internet of Things, big data, cryptocurrency… Innovatieve startups schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond en zijn geliefd om uiteindelijk als volwassen ICT-bedrijf te kopen en te verkopen.

In cijfers weergegeven zag de ICT-sector er eind 2016 als volgt uit (CBS):

  • Ruim 4,5 procent van de Nederlandse bedrijven actief in de ICT-sector
  • T otaal bijna 72.000 bedrijven
  • 265.000 mensen werkzaam
  • Totale omzet van 27,4 miljard euro 

Sinds 2011 loopt de ICT-sector als geheel weer voorop op de Nederlandse economie qua productiewaarde. In 2015 behaalden Nederlandse ICT-bedrijven volgens het CBS een omzetstijging van 9,8 procent. Deze groei was aanzienlijk groter dan die van de totale economie.

Trends en ontwikkelingen in de ICT-sector

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de ICT-sector ook veel groei- en daarmee overnamekansen:

#1 Digitalisering
De groei van de ICT-sector wordt met name gedreven door de digitalisering die is ingezet en die impact heeft op de gehele maatschappij en alle bedrijfstakken. Daarnaast wordt er geprofiteerd van een gunstig economisch klimaat wat een positieve invloed heeft op de IT-budgetten van bedrijven buiten de sector.

#2 Verschuiving verdienmodellen
Een belangrijke stuwende kracht achter de omzetgroei van ICT-bedrijven is het terugkerende (recurring) verdienmodel, ook wel aangeduid met as-a-service verdienmodel. Hierbij sluit de ICT-leverancier met zijn cliënt een overeenkomst waarbij de producten/diensten worden afgenomen tegen betaling per maand per gebruiker. 

#3 Krappe arbeidsmarkt
De groei in de ICT-sector wordt voornamelijk geremd door de krapte op de arbeidsmarkt. Ongeveer een kwart van de bedrijven kampt met een personeelstekort. Hierdoor kunnen ICT-bedrijven minder produceren en worden in voorkomende gevallen opdrachten niet aangenomen of uitgesteld. Sinds 2015 is de ICT-sector de sector met het grootste arbeidstekort. De verwachting is dat deze situatie voorlopig zo blijft. 

#4 Concurrentie
Een groeiende markt brengt groeiende concurrentie met zich mee. Dit zorgt in de ICT-branche voor een druk op de prijs. Samenwerking met klanten biedt voor ondernemers kansen, want klanten willen steeds meer inspraak hebben en zoeken naar simpele, geïntegreerde ICT-oplossingen. Dit vraagt om co-creatie in de branche en versterkt het beeld van integratie in de ICT-keten.

ICT bedrijf verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw ICT bedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden ICT bedrijven succesvol gekocht- en verkocht.

ICT bedrijf kopen?

ICT bedrijf ter overname zoeken

Bent u op zoek naar een ICT bedrijf waarin u wilt investeren of (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen ICT bedrijven te koop aangeboden.

ICT bedrijf verkopen?

ICT bedrijf verkopen

Heeft u een ICT bedrijf maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden ICT bedrijven verkocht!

ICT bedrijf waarderen?

Bedrijfswaarde berekenen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw ICT bedrijf? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!