Aan wie wilt u uw bedrijf verkopen? Ieder type koper heeft bepaalde voor- en nadelen, welke onder meer consequenties kunnen hebben voor de verkoopprijs.

Door wie wilt u uw bedrijf laten voortzetten?

7 augustus 2020, Victor Edel, Van Oers Corporate Finance

Een belangrijke vraag wanneer u uw bedrijf wilt verkopen, is de vraag aan wie u wilt verkopen. Mogelijke kopers zijn globaal in vier categorieën te classificeren. Iedere categorie heeft bepaalde voor- en nadelen, welke onder meer consequenties kunnen hebben voor de verkoopprijs.

Wat voor u goed is, is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Met welke belangrijke aspecten dient u per categorie rekening te houden in de vorming van uw voorkeur en het maken van uw keuze. 

I Strategische partij

Een strategische koper betreft doorgaans een directe concurrent of bedrijf met aanpalende activiteiten. Dit soort kopers kunnen in de regel synergievoordelen realiseren. Hierdoor kan bij een bedrijfsverkoop aan een dergelijke partij doorgaans een hoger transactiebedrag worden gerealiseerd dan bij de andere alternatieven.

Indien een strategische partij van enige omvang is, beschikt zij vaak over voldoende cashflow om de overnamesom direct op overnamedatum aan de verkoper te betalen. Uiteraard kan het zo zijn dat de koper nog steeds een (beperkt) deel van de koopsom op een later tijdstip wil betalen of zelfs van het resultaat afhankelijk wil maken. 

II Management of familie

Bij een bedrijfsverkoop aan het management (management buy-out of MBO) of aan een familielid is het van groot belang om de geschiktheid en de capaciteiten van de overnamekandidaat te beoordelen.

Het management of familieleden kunnen in de regel geen synergievoordelen realiseren, hetgeen normaal gesproken zal leiden tot een lager transactiebedrag ten opzichte van een strategische partij. Daarnaast spelen met name bij verkoop binnen de familie andere factoren een rol die van invloed kunnen zijn op het transactiebedrag. 

Vaak beschikt het management of de familie over beperkte liquide middelen. Ook de bank zal normaal gesproken niet de gehele koopsom willen financieren. Voor de financiering van het resterende deel wordt vaak een beroep gedaan op de verkoper in de vorm van een achtergestelde lening. Bij overdracht binnen de familie zou gebruik kunnen worden gemaakt van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteit. 

III Management buy-in kandidaat

Een management buy-in is de verkoop van een bedrijf aan een (veelal) ervaren manager die kiest voor zelfstandig ondernemerschap. 

Ook een MBI-kandidaat kan veelal geen synergievoordelen realiseren. Dit zal normaal gesproken leiden tot een lager transactiebedrag ten opzichte van een strategische koper. Afhankelijk van de financiële draagkracht van de MBI-kandidaat en de gekozen financieringsstructuur, wordt u als ondernemer op overnamedatum volledig of gedeeltelijk betaald. 

IV Investerings- of participatiemaatschappij

De te behalen synergie bij bedrijfsverkoop is per geval verschillend. Indien de onderneming zelfstandig wordt voortgezet levert dit geen synergievoordelen op. Indien de financiële koper uw onderneming kan samenvoegen met bedrijven uit haar portfolio dan kan mogelijk wel synergie worden gerealiseerd.

Een investeerder komt vaak aan boord op het moment dat er sterke groeimogelijkheden zijn of dat de onderneming in een nieuwe fase terecht komt en er een nieuw plan nodig is om ‘succesvol’ te blijven (bijv. professionalisering, internationalisatie, enz.). 

Indien u als ondernemer doorgaat met de investeerder als partner aan boord, kunt u op het moment van de transactie reeds een deel van uw vermogen uit de risicosfeer halen. Het resterende aandelenbelang kan door het groeiplan wellicht nog interessanter zijn dan de eerste verkooptranche.

Concluderend dient benadrukt te worden dat geen van bovenstaande categorieën per definitie beter is. Naast het effect op de koopsom en de wijze van financiering zijn er uiteraard nog tal van andere zaken die van belang zijn. Daarnaast is vooral het gevoel dat u als ondernemer heeft bij de mogelijke koper van groot belang.

Door wie wilt u uw bedrijf laten voortzetten?

Victor Edel, Van Oers Corporate Finance

Victor is opgegroeid in een ondernemersgezin. Na het afronden van de Master Finance aan de Universiteit in Tilburg is Victor begin 2013 in dienst getreden bij Van Oers Corporate Finance. Door het combineren van een sterke theoretische basis met een praktische insteek is Victor in staat om ondernemers op een nuchtere en verhelderende manier bij te staan, met oog voor het optimale resultaat.

 

Categorie├źn

Maak van je bedrijfsverkoop een succes met het Brookz-stappenplan Verkoop je bedrijf in 7 stappen!

* Verplicht veld 

Bekijk het bedrijfsaanbod op Brookz

Bedrijfsovername

Maak een gratis account aan en bekijk het volledige bedrijfsaanbod op Brookz met 650+ verkoopprofielen.

Registreer gratis!

Adviseur Zoekmachine

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Vind een geschikte adviseur