Dit zijn de mogelijke kopers van uw bedrijf

Jerry van Leent
Jerry van Leent, Van Oers
7 augustus 2020
Aan wie wilt u uw bedrijf verkopen? Ieder type koper heeft bepaalde voor- en nadelen, welke onder meer consequenties kunnen hebben voor de verkoopprijs.
header image

Een belangrijke vraag wanneer u uw bedrijf wilt verkopen, is de vraag aan wie u wilt verkopen. Mogelijke kopers zijn globaal in vier categorieën te classificeren. Iedere categorie heeft bepaalde voor- en nadelen, welke onder meer consequenties kunnen hebben voor de verkoopprijs.

Wat voor u goed is, is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Met welke belangrijke aspecten dient u per categorie rekening te houden in de vorming van uw voorkeur en het maken van uw keuze. 

I Strategische partij

Een strategische koper betreft doorgaans een directe concurrent of bedrijf met aanpalende activiteiten. Dit soort kopers kunnen in de regel synergievoordelen realiseren. Hierdoor kan bij een bedrijfsverkoop aan een dergelijke partij doorgaans een hoger transactiebedrag worden gerealiseerd dan bij de andere alternatieven.

Indien een strategische partij van enige omvang is, beschikt zij vaak over voldoende cashflow om de overnamesom direct op overnamedatum aan de verkoper te betalen. Uiteraard kan het zo zijn dat de koper nog steeds een (beperkt) deel van de koopsom op een later tijdstip wil betalen of zelfs van het resultaat afhankelijk wil maken. 

II Management of familie

Bij een bedrijfsverkoop aan het management (management buy-out of MBO) of aan een familielid is het van groot belang om de geschiktheid en de capaciteiten van de overnamekandidaat te beoordelen.

Het management of familieleden kunnen in de regel geen synergievoordelen realiseren, hetgeen normaal gesproken zal leiden tot een lager transactiebedrag ten opzichte van een strategische partij. Daarnaast spelen met name bij verkoop binnen de familie andere factoren een rol die van invloed kunnen zijn op het transactiebedrag. 

Vaak beschikt het management of de familie over beperkte liquide middelen. Ook de bank zal normaal gesproken niet de gehele koopsom willen financieren. Voor de financiering van het resterende deel wordt vaak een beroep gedaan op de verkoper in de vorm van een achtergestelde lening. Bij overdracht binnen de familie zou gebruik kunnen worden gemaakt van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteit

III Management buy-in kandidaat

Een management buy-in is de verkoop van een bedrijf aan een (veelal) ervaren manager die kiest voor zelfstandig ondernemerschap. 

Ook een MBI-kandidaat kan veelal geen synergievoordelen realiseren. Dit zal normaal gesproken leiden tot een lager transactiebedrag ten opzichte van een strategische koper. Afhankelijk van de financiële draagkracht van de MBI-kandidaat en de gekozen financieringsstructuur, wordt u als ondernemer op overnamedatum volledig of gedeeltelijk betaald. 

IV Investerings- of participatiemaatschappij

De te behalen synergie bij bedrijfsverkoop is per geval verschillend. Indien de onderneming zelfstandig wordt voortgezet levert dit geen synergievoordelen op. Indien de financiële koper uw onderneming kan samenvoegen met bedrijven uit haar portfolio dan kan mogelijk wel synergie worden gerealiseerd.

Een investeerder komt vaak aan boord op het moment dat er sterke groeimogelijkheden zijn of dat de onderneming in een nieuwe fase terecht komt en er een nieuw plan nodig is om ‘succesvol’ te blijven (bijv. professionalisering, internationalisatie, enz.). 

Indien u als ondernemer doorgaat met de investeerder als partner aan boord, kunt u op het moment van de transactie reeds een deel van uw vermogen uit de risicosfeer halen. Het resterende aandelenbelang kan door het groeiplan wellicht nog interessanter zijn dan de eerste verkooptranche.

Concluderend dient benadrukt te worden dat geen van bovenstaande categorieën per definitie beter is. Naast het effect op de koopsom en de wijze van financiering zijn er uiteraard nog tal van andere zaken die van belang zijn. Daarnaast is vooral het gevoel dat u als ondernemer heeft bij de mogelijke koper van groot belang.

Geschreven door
Jerry van Leent, Van Oers

Jerry heeft jarenlange ervaring als overnameadviseur. Na zijn studie aan de hotelschool ontwikkelde hij zijn interesse voor corporate finance en de menselijke interactie tijdens een overnameproces. Daarna rondde hij eind 2010 de master in Financial Management aan de Business Universiteit Nyenrode af. Vervolgens startte hij in 2011 als M&A Consultant bij Van Oers Corporate Finance, waar hij momenteel opereert in de rol van manager.

Nieuwste verhalen