Wat is een IT-bedrijf waard?

Je wilt een IT-bedrijf kopen of verkopen? Dan is het goed om te weten hoe een IT-bedrijf gewaardeerd wordt.

7 februari 2022, Wietze Willem Mulder, Brookz

Je wilt een IT-bedrijf kopen of jouw IT-bedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe een IT-bedrijf gewaardeerd wordt.

Wat is een IT-bedrijf waard?

Hoeveel een IT-bedrijf waard is, is afhankelijk van allerlei aspecten. Aan de ene kant moeten de kosten zo laag mogelijk zijn en aan de andere kant moet het vermogen voor groei, cross-selling of nieuwe markten betreden zo groot mogelijk zijn. 

Een goede vuistregel voor de waardebepaling is de multiple-methode. Hierbij wordt de gemiddelde brutowinst van de afgelopen drie jaar vermenigvuldigd met een sectorbrede multiple. Voor de IT-branche is de multiple vastgesteld op 6,50. De hoogste in de range van de Brookz Overname Barometer.

EBITDA-multiple IT-dienstverlening en softwareontwikkeling

Maar de digitale transitie is amper drie jaar gaande, en ieder bedrijf is uniek. Daarom kan een iets meer gedetailleerde rekensom meer inzicht bieden in de waarde van het IT-bedrijf. Een goed voorbeeld is de DCF-methode. De discounted cashflow methode is bijzonder geschikt om een gefundeerd toekomstbeeld van de waarde te schetsen.  

Waardedrijvers van IT-bedrijven

Sommige IT-bedrijven leggen zich toe op softwareleveranties, terwijl andere juist gespecialiseerd zijn in IT-advies. Een gemiddeld IT-bedrijf bestaat niet, maar de waardedrijvers zijn wel generiek te benoemen. Echter hoe deze factoren wegen ten opzichte van elkaar is afhankelijk van de aard van het bedrijf. 

#1 Consultancy

In welke mate worden de inkomsten bepaald door consultancy? Is het verdienmodel vooral gebaseerd op uurtje-factuurtje of is er sprake van vaste dienstverlening zoals reviews, audits of onderhoud van de geleverde producten?

#2 Beheer

Software-ontwikkeling kost tijd en veel geld. Investeringen die nu worden gedaan zullen pas jaren later renderen. De manuren, licentiekosten, intellectueel eigendom en kennis die ten grondslag liggen aan de software-ontwikkeling zijn bepalend voor het succes. Het is verstandig om bij overname voldoende onderzoek te doen naar de ontwikkeling en het verwachte rendement. Voor het beheer zijn de service level agreements (SLA) van belang. Levert het IT-bedrijf structureel support bij het databeheer en zijn de contracten gemiddeld gezien winstgevend of is voor iedere klant maatwerk nodig? 

#3 Opslag en hosting

De bedrijfsvoering van bijna alle bedrijven is afhankelijk van goed werken IT-systemen. En hacken zorgt steeds vaker voor grote problemen in de veiligheid en beschikbaarheid van data. Een IT-bureau kan hier een bijzonder grote verantwoordelijkheid in hebben. Hoe is dit geregeld binnen het over te nemen bureau? Zijn lopende afspraken en veiligheidssystemen goed geregeld?

#4 Hardware

Een IT-bedrijf dat hardware levert heeft vaak te maken met support op afstand en garantiezaken. Is het bedrijf de hoofdleverancier van off the shelf laptops en routers of is het slechts een doorgeefluik en zijn garantiezaken daardoor ook iets anders geregeld? 

Waarde van een IT-bedrijf verhogen

De IT-branche groeit, maar groei en daarmee de waarde van een IT-bedrijf is afhankelijk van een aantal essentiële factoren:

#1 Personeel

De digitale transformatie legt de IT-sector geen windeieren, maar de groei begint wel te stagneren. Want goed opgeleid personeel is een schaars goed. En hoe voorkom je als IT-bedrijf dat het gras bij de buren niet groener lijkt? Door je personeel het beste van de markt te bieden: primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden moeten jouw medewerkers prikkelen tot hun pensioen te blijven. Want zonder personeel kun je een positieve toekomst op je buik schrijven. 

#2 Cybercriminaliteit 

Een onderzoek van Deloitte toont aan dat de Nederlandse economie jaarlijks 10 miljard euro aan schade oploopt door cybercriminaliteit. Investeren in veiligheid loont. En een bedrijf dat goed georganiseerd is op safety-vlak is interessanter voor de verkoop dan een bedrijf dat al eens verwikkeld is geweest in een grote hack-affaire. 

# Risicomanagement

In het verlengde van cybercriminaliteit ligt risicomanagement. Het inbedden van risicomanagement en de organisatie van de aansprakelijkheid is ontzettend belangrijk in het functioneren en voortbestaan van het IT-bedrijf. 

Van waarde naar prijs

Hoewel de waardebepaling gestoeld is op verschillende methodes, blijft het een subjectief begrip. Vraag drie willekeurige business valuators naar de methode en de waardering en je krijgt drie verschillende antwoorden. De uiteindelijke prijs komt tot stand op de onderhandelingstafel en dat getal kan totaal anders zijn dan de waarde uit de berekening. 

Aantal fusies en overnames IT-bedrijven

IT-bedrijven zijn momenteel zeer populaire bedrijven op de fusie- en overnamemarkt. In 2020 werden 450 succesvolle fusie- of overnamecontracten getekend en in 2021 zelfs 525. 

Overnames IT-bedrijven


Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Bedrijfswaarde berekenen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Ontvang het nieuwste bedrijvenaanbod

Brookz heeft het grootste en meest actuele bedrijvenaanbod van Nederland. Schrijf je nu in en ontvang de nieuwste verkoopprofielen in je inbox. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte van interessante overnamekansen!

Gerelateerde artikelen

ESG: van nice-to-know naar need-to-know

lees meer >

Wat is uw bedrijf waard?

De uitkomst van een waardebepaling mag dan belangrijk zijn, de weg ernaartoe is veel relevanter. Dat brengt namelijk informatie naar boven die van waarde is bij het maken van de juiste strategische keuzes.

lees meer >

Een noodsituatie... Wat nu?

Ondernemers handelen vaak pragmatisch: zodra een probleem zich voordoet, denkt hij of zij erover na. Maar wat gebeurt er met de onderneming in geval van nood?

lees meer >