Is dit het beste moment om uw onderneming te verkopen?

Bob Rootjes
3 september 2021
Dit kan hét moment zijn voor ondernemers dus hét moment zijn om (een gedeelte van) de onderneming te verkopen. Lees dit blogartikel op Brookz
header image

Er is veel geschreven over de negatieve effecten van COVID-19 op de wereldwijde economie en de waardering van ondernemingen, maar dit geldt niet voor de hele markt. Er zijn ook redenen waarom dit wél het juiste moment is om een onderneming te verkopen.

De tendens is dat COVID-19 leidt tot meer financiële onzekerheid, waardoor voorspellingen over de continuïteit en liquiditeit van ondernemingen lastig te maken zijn. De historische resultaten zijn minder betrouwbaar door misgelopen omzetten en ontvangen overheidssteun. Op dit moment ontstaan er problemen door stijgende grondstofprijzen, beperkte transportcapaciteit en zijn er vooralsnog reisbeperkingen. Wij verwachten dat hier op korte termijn niet snel verandering in komt.

Stijging in overnamemarkt

Het aantal bedrijfsovernames stijgt ten opzicht van voor de crisis. Als we kijken naar onderstaande analyse dan is een scherpe daling in het aantal deals en dealvolume zichtbaar in Q1 en Q2 van 2020.

Afbeelding blogartikel RSM

De aantallen en volumes van de laatste 3 kwartalen zijn echter hoger dan in voorgaande kwartalen. Er is dus een inhaalslag gaande op de overnamemarkt, waarbij de vraag naar ondernemingen stijgt. Een van de redenen lijkt te zijn dat strategische partijen en investeerders in het eerste halfjaar van 2020 kapitaal hebben aangehouden. Dezelfde groep zorgt nu voor het herstel in de fusie- en overnamemarkt doordat zij actief in nieuwe (groei)mogelijkheden investeren.

Veel fondsen werken met een gelimiteerde looptijd en moeten het opgehaalde kapitaal binnen bepaalde tijd investeren. De mogelijkheden om te investeren zijn echter schaars geworden. De blijvende negatieve rente zorgt ervoor dat kapitaal minder mogelijkheden heeft om te renderen. Beleggen in de overspannen vastgoedmarkt vinden velen ook niet interessant. De bereidwilligheid van partijen om te investeren in ondernemingen is hiermee groter geworden.

Gemiddelde multiples groeit

Uit onderzoek onder multiples, uitgevoerd door Brookz, is te zien dat de gemiddelde multiple stijgt. De juiste sector is hierin uiteraard wel belangrijk! Duidelijk zichtbaar is dat de sectoren die zwaar getroffen zijn door COVID-19 (horeca, toerisme en detailhandel) minder gewaardeerd worden. De sectoren waar medewerkers goed konden thuiswerken, hebben te maken met een stijging in de waardering. Onderstaande tabel weerspiegelt de gemiddelde multiple per sector voor zowel het eerste als tweede halfjaar van 2020.

EBITDA multiples H2-2020

De lage rentestand en beperkte mogelijkheden om rendement elders te genereren zorgen ervoor dat de vereiste rendementen lager worden. Voor de waardering van een onderneming geldt dat een lagere rendementseis betekent dat partijen meer willen betalen voor een onderneming.

Kijk verder dan het winstpotentieel

Bij transacties wordt tegenwoordig meer ingezoomd op het geschetste winstpotentieel, aangezien de recente cijfers verstoord zijn door de COVID-19-crisis. Een goed onderbouwde waardering is ons inziens daarom van essentieel belang. Het resultaat onder aan de streep vertelt niet altijd het juiste en complete verhaal.

Er is dus een inhaalslag gaande op de overnamemarkt, waarbij de vraag naar ondernemingen stijgt.

Bob Rootjes

Bij het verkoopklaar maken van een onderneming dient ook gekeken te worden naar mogelijk goede opbrengsten van voor de crisis, lagere kostenstructuren vanuit 2020 (bijv. de lagere reis-, verkoop-, auto-, en representatiekosten) en een positief perspectief van economische groei voor 2021.

Conclusie

Momenteel zijn veel kapitaalkrachtige partijen in de overnamemarkt op zoek naar investeringen. Bedrijfswaarderingen zijn voor bepaalde sectoren hoog, mede als gevolg van lage rendementseisen. Daarnaast zijn er positieve verwachtingen rondom economische groei en verdere optimisme dat afscheid genomen wordt van COVID-19 restricties door het vaccinatiebeleid.

Daarom kan dit voor ondernemers dus hét moment zijn om (een gedeelte van) de onderneming te verkopen.

Geschreven door
Bob Rootjes, RSM Corporate Finance

Bob Rootjes is consultant Corporate Finance en Valuation bij RSM in Alkmaar. Hij begeleidt bedrijven bij aan- en verkooptrajecten. 

Nieuwste verhalen