De 7 manieren van een doorstart in coronatijd

Een faillissement in coronatijd maakt de kans op een koude doorstart door de aandeelhouder klein. Tenzij een gecalculeerde beslissing.
header image

13 april 2020, Robbert Peek, Peek Von Schükkmann

Het faillissement van een onderneming in coronatijd maakt de kans op een koude doorstart door de aandeelhouder klein. Tenzij een gecalculeerde beslissing wordt genomen, maar waar ligt de grens?

De ruime ondersteuningsmaatregelen door de overheid moeten helpen om faillissementen te voorkomen. Maar welke financiële last torst u vervolgens nog jaren mee? Er zijn meerdere manieren om te overleven. Een doorstart 'warm' of 'koud' zou door alle ondernemingen in problemen overwogen moeten worden. 

Cash

Het draait in deze tijd maar om een ding: cash. De cashbehoefte wordt berekend op basis van een continuïteits- en faillissementsberekening. De continuïteitsberekening laat zien hoeveel extra geld er nodig is om de onderneming voort te zetten. De faillissementsberekening becijfert de hoogte van de uitkering per schuldeiser (fiscus, bank en crediteuren) in faillissement - dat is belangrijk om te weten als u een borgstelling heeft afgegeven of een compte-joint verklaring - en de kosten voor het maken van een doorstart.


Beide berekeningen zijn noodzakelijk om een juiste afweging te kunnen maken. De afweging is: een extra krediet om alle schuldeisers te kunnen voldoen met alle werkkapitaal gevolgen van dien, een crediteurensanering of de stekker eruit trekken en opnieuw beginnen. Een doorstart kan op 7 manieren, warm of koud. De keuze hangt volledig af van het beschikbaar kapitaal, want u kunt het geld maar één keer uitgeven.

1. Het faillissement (de koude doorstart)
Het voordeel van een faillissement is dat schulden achterblijven (let op: borgstelling) in het faillissement, het personeel wordt ontslagen en de huur- en leaseovereenkomsten worden opgezegd. De doorstarter kan in afgeslankte vorm verder. Een faillissement is openbaar en via sites als www.doorstart.nl is de concurrentie snel op de hoogte. Een failliete onderneming die door een concurrent wordt doorgestart laat de (oud-)DGA achter in de kou.

De warme doorstart biedt een continuïteitsoplossing: een warme doorstart is een crediteurensanering die in alle gevallen een hogere uitkering biedt aan de crediteuren dan in faillissement. De onderneming blijft bestaan en alle partijen worden er beter van, in ieder geval beter dan wanneer het faillissement wordt uitgesproken.

2. Het onderhandsakkoord
Crediteuren dienen vrijwillig akkoord te gaan met een betalingsvoorstel tegen finale kwijting. Schuldeisers met een pandrecht (de bank) zullen de waarde van hun onderpand als ondergrens aanhouden. De fiscus gaat akkoord met het dubbele percentage dat de concurrente crediteuren krijgen. Deze laatste groep is bijna altijd beter af o.b.v. het voorstel, zij ontvangen namelijk vaak niets bij een faillissement. Een onderhandsakkoord is niet openbaar en raakt het personeel niet (blijven in dienst).

3. Het dwangakkoord (surseance van betaling)
Het voordeel is dat als de meerderheid van de schuldeisers akkoord gaat, de overige gedwongen worden om mee te gaan. Een surseance is niet per definitie een veilige haven. Het risico is dat de aangestelde bewindvoerder de surseance omzet in een faillissement. Bij te weinig cash om de lopende kosten te betalen gebeurt dit binnen één dag. De fiscus en de bank kunnen niet gedwongen worden mee te doen, maar tonen vaak wel hun bereidheid. Een surseance is openbaar en raakt het personeel niet.

4. De doorstart voorafgaand aan het faillissement (de sterfhuisconstructie)
Hierbij worden de gezonde onderdelen overgezet naar een andere vennootschap. De lasten blijven achter in het sterfhuis, deze gaat vervolgens failliet. Maar let op: zorg voor een gedegen onderbouwing van de transactie anders komt de curator achter u aan. Het voordeel is dat de hele operatie achter de schermen gebeurt en in stilte. Het personeel volgt van rechtswege de activa.

5. De pre-pack
Dit is de eerste nieuwe wet vanuit de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO). Bij een pre-pack wordt de volledige doorstart (na faillissement) voorbereid en wordt de onderneming direct na uitspraak van het faillissement doorgestart met akkoord van de curator. De pre-pack staat onder druk door de overgang van het personeel, echter indien juist toegepast kan dit worden omzeild. Een pre-pack is niet openbaar, maar de doorstart die erop volgt vanzelfsprekend wel.

6. De WHOA (tweede wet uit de WCO)
Er wordt druk uitgeoefend op de Tweede Kamer om deze wet per 1 juli a.s. in te voeren. Bij de WHOA worden de schuldeisers in klassen ingedeeld. Als één klasse akkoord gaat worden de overige klassen gedwongen om ook akkoord te gaan. Ook hier gelden verschillende regels waarbij de belangrijkste is dat een schuldeiser niet slechter af mag zijn dan in faillissement. De WHOA wordt door veel curatoren gezien als dé oplossing van de huidige crisis. De WHOA is niet openbaar en raakt het personeel niet. De WHOA wordt uitvoerig beschreven op de blog van www.pvons.nl.

7. De verkoop van een bedrijf in moeilijkheden
Als het gevaar van een faillissement dreigt, kan bedrijfsoverdracht voor continuïteit zorgen. Ondernemers in nood zijn niet snel geneigd hieraan te denken en toch kunnen de voordelen voor alle partijen groot zijn evenals de kans op succes. Strategische kopers en investeerders staan namelijk klaar om hun buy & build-strategie uit te rollen, zeker in deze tijd.

Een succesvolle distressed M&A-transactie kan zeer positief uitwerken voor de koper, maar zeker ook voor de verkoper. Het verkoopproces gebeurt in stilte en het personeel gaat van rechtswege mee over naar de koper.


Robbert Peek
Robbert Peek, Peek von Schükkmann

Robbert Peek is een M&A-professional bij Peek von Schükkmann en heeft zich gespecialiseerd in distressed M&A. Robbert is auteur van het boek 'De Doorstart' (nieuwe druk verschijnt in mei) en was voorzitter van de Ronde Tafels voor curatoren en bankiers bijzonder beheer over de WHOA. Recent heeft Robbert www.doorstart.nl gelanceerd, met als doel om doorstarts te stimuleren.

Verkopers Whitepaper download

Maak van je bedrijfsverkoop een succes met het Brookz-stappenplan

* Verplicht veld 

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Peek Von Schükkmann

Peek Von Schükkmann verkoopt bedrijven in moeilijkheden. We pakken de problemen aan en creëren kansen, we zorgen voor rust en continuïteit. We hebben maar één doel: een succesvolle toekomst voor uw bedrijf realiseren.

Gerelateerde artikelen

Medewerkers en aandelen: incentive of gemiste kans?

In tijden van personeelskrapte denken ondernemers erover om (talentvolle) medewerkers en managers te belonen met aandelen. Maar is dat wel zo verstandig?

lees meer >

Maak je bedrijf verkoopklaar, óók als je niet aan verkopen denkt

Voor iedere ondernemer is het goed om zaken op orde te hebben. Want als die koper komt, zorg dan dat je er klaar voor bent.

lees meer >

Onderneming verkopen en personeel: c’est le ton qui fait le musique

Onderschat de impact van een bedrijfsverkoop op medewerkers niet. Denk in een vroeg stadium na over de communicatie met personeel.

lees meer >