Een goede voorbereiding is het halve werk

Met een goede voorbereiding en kennis over het te lopen traject zal het proces van je bedrijf verkopen gestroomlijnder verlopen.
header image

13 oktober 2020, Friso Kuipers, AenF Partners

Het Covid-19-virus raakt vele facetten van de economie, waaronder ook de fusie- en overnamewereld. In het voorjaar werden behoorlijk wat trajecten noodgedwongen on hold gezet. Gelukkig merken we dat veel trajecten na de zomer weer worden opgestart of worden vervolgd. Soms in gewijzigde vorm of onder andere condities.

Een aantal branches zijn zelfs gegroeid door de uitbraak van het virus, denk aan onder meer toeleveranciers van de gezondheidszorg, IT-platforms, e-Learning-bedrijven en de fietsenhandel. Voor deze ondernemingen is veel interesse vanuit de markt.

Echter er zijn ook vele ondernemingen die hard zijn geraakt. Voor deze laatste categorie is een verkoop danwel koop (op dit moment) niet meer vanzelfsprekend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondernemingen actief in de vrijetijdsbranche, de zakelijke dienstverlening en de retailsector. 

Verkoopklaar

Voor deze ondernemers biedt de komende periode juist ook kansen om de onderneming naar de toekomst toe in ieder geval verkoopklaar te maken. Zo kunnen vooraf al een aantal processen in gang worden gezet, waardoor de onderneming klaar is voor verkoop op het moment dat het economisch klimaat ook voor hen weer aantrekt.

Door al in een vroeg stadium te starten met bepaalde processen te automatiseren en vast te leggen, kan bijvoorbeeld de afhankelijkheid van de DGA worden afgebouwd. Doorgaans komen klanten veelal via het netwerk van de DGA binnen en zien zij hem/haar daarom ook vaak als eerste aanspreekpunt binnen de onderneming.

Als de ondernemer na een verkooptransactie (al dan niet na een overdrachtsperiode) vertrekt bij de onderneming, zal de binding minder worden en bestaat een groot risico dat de klant ook vertrekt. Dit risico kan (bijvoorbeeld) worden gemitigeerd door de klanten tijdig over te dragen aan een medewerker binnen de onderneming of door (langlopende) contracten met de klanten overeen te komen.

Bedrijfswaarde

Het verkoopklaar maken betekent feitelijk dat er goed inzicht en grip is op de maandelijkse kasstromen van de onderneming. Hierbij kan een grondige financiële analyse voorafgaand aan de start van een traject van toegevoegde waarde zijn. In een dergelijk onderzoek komen knelpunten naar voren, waardoor deze nog voorafgaand aan het daadwerkelijke verkoopproces verholpen kunnen worden.

Hierbij kan worden gedacht aan een analyse van het werk kapitaal, het doorgronden van de boekhouding (hoe loopt de euro door het bedrijf), een toetsing op de courantheid van de voorraad of het inzichtelijk maken van de waarderingswijze van het onderhanden werk. Feitelijk is dit financiële onderzoek een voorbereiding op de waardering en het uiteindelijke boekenonderzoek wat door een potentiële koper wordt uitgevoerd.

Voor een ondernemer die de waarde van zijn bedrijf wil verhogen is het dus van essentieel belang om goed inzicht te hebben in de maandelijkse resultaten van de onderneming. Hierbij kan men denken aan de winst of het verlies die gedurende een maand is gemaakt, maar ook aan de ontwikkeling van de debiteuren en crediteuren of de benodigde investeringen in materiële vaste activa. Dankzij het beschikbaar hebben van dit soort analyses heeft de ondernemer maandelijks inzicht in de behaalde rendementen en kan tijdig worden bijgestuurd indien dit noodzakelijk is.

Risico's minimaliseren

Met onder andere bovenstaande punten in het achterhoofd kan een situatie worden gerealiseerd die optimaal is om een onderneming op termijn te verkopen. Dit soort inzichten minimaliseert risico’s en maakt een onderneming waardevol voor potentiële kopers. Met een goede voorbereiding en kennis over het te lopen traject zal het proces gestroomlijnder verlopen. Immers, een goede voorbereiding is het halve werk. 


Friso Kuipers
Friso Kuipers, AenF Partners

Friso Kuipers is directeur bij AenF Partners en is al bijna 15 jaar actief in het vak van fusies en overnames. Friso houdt zich bezig met alle fases binnen het fusie- en overnameproces, van strategische en financiële analyses tot waardebepalingen en onderhandelingen.

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Verkopers Whitepaper download

Maak van je bedrijfsverkoop een succes met het Brookz-stappenplan

* Verplicht veld 

AenF Partners

Een overname- of verkooptraject is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Voor alle partijen heeft een dergelijk traject een grote impact op de toekomst (voor zowel het bedrijf als de ondernemer zelf). Daarom is het belangrijk om in zo'n traject door een professionele partner te worden bijgestaan die oog heeft voor de persoonlijke situatie; AenF Partners.

Gerelateerde artikelen

Medewerkers en aandelen: incentive of gemiste kans?

In tijden van personeelskrapte denken ondernemers erover om (talentvolle) medewerkers en managers te belonen met aandelen. Maar is dat wel zo verstandig?

lees meer >

Maak je bedrijf verkoopklaar, óók als je niet aan verkopen denkt

Voor iedere ondernemer is het goed om zaken op orde te hebben. Want als die koper komt, zorg dan dat je er klaar voor bent.

lees meer >

Onderneming verkopen en personeel: c’est le ton qui fait le musique

Onderschat de impact van een bedrijfsverkoop op medewerkers niet. Denk in een vroeg stadium na over de communicatie met personeel.

lees meer >