Een goede voorbereiding is het halve werk

Friso Kuipers
13 oktober 2020
Met een goede voorbereiding en kennis over het te lopen traject zal het proces van je bedrijf verkopen gestroomlijnder verlopen.
header image

Het Covid-19-virus raakt vele facetten van de economie, waaronder ook de fusie- en overnamewereld. In het voorjaar werden behoorlijk wat trajecten noodgedwongen on hold gezet. Gelukkig merken we dat veel trajecten na de zomer weer worden opgestart of worden vervolgd. Soms in gewijzigde vorm of onder andere condities.

Een aantal branches zijn zelfs gegroeid door de uitbraak van het virus, denk aan onder meer toeleveranciers van de gezondheidszorg, IT-platforms, e-Learning-bedrijven en de fietsenhandel. Voor deze ondernemingen is veel interesse vanuit de markt.

Echter er zijn ook vele ondernemingen die hard zijn geraakt. Voor deze laatste categorie is een verkoop danwel koop (op dit moment) niet meer vanzelfsprekend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondernemingen actief in de vrijetijdsbranche, de zakelijke dienstverlening en de retailsector. 

Verkoopklaar

Voor deze ondernemers biedt de komende periode juist ook kansen om de onderneming naar de toekomst toe in ieder geval verkoopklaar te maken. Zo kunnen vooraf al een aantal processen in gang worden gezet, waardoor de onderneming klaar is voor verkoop op het moment dat het economisch klimaat ook voor hen weer aantrekt.

Door al in een vroeg stadium te starten met bepaalde processen te automatiseren en vast te leggen, kan bijvoorbeeld de afhankelijkheid van de DGA worden afgebouwd. Doorgaans komen klanten veelal via het netwerk van de DGA binnen en zien zij hem/haar daarom ook vaak als eerste aanspreekpunt binnen de onderneming.

Als de ondernemer na een verkooptransactie (al dan niet na een overdrachtsperiode) vertrekt bij de onderneming, zal de binding minder worden en bestaat een groot risico dat de klant ook vertrekt. Dit risico kan (bijvoorbeeld) worden gemitigeerd door de klanten tijdig over te dragen aan een medewerker binnen de onderneming of door (langlopende) contracten met de klanten overeen te komen.

Bedrijfswaarde

Het verkoopklaar maken betekent feitelijk dat er goed inzicht en grip is op de maandelijkse kasstromen van de onderneming. Hierbij kan een grondige financiële analyse voorafgaand aan de start van een traject van toegevoegde waarde zijn. In een dergelijk onderzoek komen knelpunten naar voren, waardoor deze nog voorafgaand aan het daadwerkelijke verkoopproces verholpen kunnen worden.

Hierbij kan worden gedacht aan een analyse van het werk kapitaal, het doorgronden van de boekhouding (hoe loopt de euro door het bedrijf), een toetsing op de courantheid van de voorraad of het inzichtelijk maken van de waarderingswijze van het onderhanden werk. Feitelijk is dit financiële onderzoek een voorbereiding op de waardering en het uiteindelijke boekenonderzoek wat door een potentiële koper wordt uitgevoerd.

Voor een ondernemer die de waarde van zijn bedrijf wil verhogen is het dus van essentieel belang om goed inzicht te hebben in de maandelijkse resultaten van de onderneming. Hierbij kan men denken aan de winst of het verlies die gedurende een maand is gemaakt, maar ook aan de ontwikkeling van de debiteuren en crediteuren of de benodigde investeringen in materiële vaste activa. Dankzij het beschikbaar hebben van dit soort analyses heeft de ondernemer maandelijks inzicht in de behaalde rendementen en kan tijdig worden bijgestuurd indien dit noodzakelijk is.

Risico's minimaliseren

Met onder andere bovenstaande punten in het achterhoofd kan een situatie worden gerealiseerd die optimaal is om een onderneming op termijn te verkopen. Dit soort inzichten minimaliseert risico’s en maakt een onderneming waardevol voor potentiële kopers. Met een goede voorbereiding en kennis over het te lopen traject zal het proces gestroomlijnder verlopen. Immers, een goede voorbereiding is het halve werk. 

Geschreven door
Friso Kuipers, Translink Corporate Finance Benelux

Friso Kuipers is directeur bij AenF Partners en is al bijna 15 jaar actief in het vak van fusies en overnames. Friso houdt zich bezig met alle fases binnen het fusie- en overnameproces, van strategische en financiële analyses tot waardebepalingen en onderhandelingen.

Nieuwste verhalen