Financiële weerbaarheid en de impact op waarde van een onderneming

Als een onderneming financieel weerbaar is, dan is de continuïteit van de onderneming beter gewaarborgd.
header image

3 augustus 2020, Geert Hoedjes, JAN© Fusies & Overnames

Na het aflopen van alle steunmaatregelen van de overheid en banken zullen ondernemingen te maken krijgen met de terugbetalingen. Hoe kunnen ondernemingen voorkomen dat ze hierdoor in de liquiditeitsproblemen raken en noodgedwongen moeten worden verkocht? Of erger, moeten worden geliquideerd.

In deze expertbijdrage wordt de aandacht gevestigd op de financiële weerbaarheid van de onderneming en de impact daarvan op de ondernemingswaarde. Door de financiële weerbaarheid te verhogen, kunnen toekomstige problemen voorkomen worden. Maar leidt dit ook tot een hogere waarde

Cashflowmanagement

Zodra de problemen zich aandienen is het ten eerste belangrijk om scherp te zijn op debiteuren en crediteuren. Verstuur facturen op tijd en zorg voor een duidelijk aanmaningsbeleid. Bel debiteuren bij een betaling over tijd direct na. Maak afspraken met de grootste crediteuren en betaal de kleinere facturen in principe op tijd.

Vervolgens is het opstellen van een goede cashflowprognose van belang. Een goed cashflowmanagement helpt jou om te zien wanneer en óf er weer geld gaat binnenkomen en leidt tot een verbetering van de liquiditeitspositie. Uiteindelijk is voorkomen beter dan genezen en dan is genoeg cash in de knip gedurende de crisis de beste buffer!

Omdat ontvangsten en uitgaven niet samenvallen in de tijd hebben ondernemingen een belangrijk motief om voldoende (operationele) cash-buffer aan te houden. De hoeveelheid cash die hiervoor nodig is, kan zeer verschillend zijn per onderneming

Rolling cashflowprognose

De meest efficiënte wijze voor de onderneming om de specifieke periodieke operationele cash-buffer te bepalen is door een goede (voortschrijdende) cashflow prognose op te stellen. Het voortschrijdende ('rolling') aspect zorgt ervoor dat er geanticipeerd kan worden op toekomstige kasstromen en -posities en daardoor verrassingen c.q. problemen voorkomen kunnen worden.

Er wordt inzage in de te ondernemen acties gecreëerd. Acties zoals het managen van de debiteuren en crediteuren, herstructureren van de kosten en beheer van de lopende kredieten. Zodoende vergroot de onderneming zijn overlevingskansen tijdens deze pandemie aanzienlijk.

Impact op ondernemingswaarde

Als een onderneming financieel weerbaar is, zal dit leiden tot een lagere kans op faillissement. De continuïteit van de onderneming is dus beter gewaarborgd. Dit zal leiden tot een hogere waardering.

Aan de andere kant zal een cash-buffer ook leiden tot een lagere vrije geldstroom die door eigen vermogen verschaffers aangewend kan worden voor dividenden. Dit leidt weer tot een lagere waardering.

Inzicht in de geldstromen binnen de onderneming zijn daarom van belang om de juiste hoogte van de cash-buffer te bepalen.


Geert Hoedjes
Geert Hoedjes, JAN©

Geert Hoedjes is sinds 1 juli 2014 vakgroep manager corporate finance bij JAN© en heeft Financial Management aan Business Universiteit Nyenrode gestudeerd. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij vele (familie)overnames, MBI’s, MBO‘s en waarderingsvraagstukken.

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Verkopers Whitepaper download

Maak van je bedrijfsverkoop een succes met het Brookz-stappenplan

* Verplicht veld 

JAN© Fusies & Overnames

De overnamespecialisten van JAN© Fusies & Overnames gaan voor de perfecte deal die het beste bij jou past. Bij JAN© helpen wij je bij het kopen of verkopen van je bedrijf.

Gerelateerde artikelen

Medewerkers en aandelen: incentive of gemiste kans?

In tijden van personeelskrapte denken ondernemers erover om (talentvolle) medewerkers en managers te belonen met aandelen. Maar is dat wel zo verstandig?

lees meer >

Maak je bedrijf verkoopklaar, óók als je niet aan verkopen denkt

Voor iedere ondernemer is het goed om zaken op orde te hebben. Want als die koper komt, zorg dan dat je er klaar voor bent.

lees meer >

Onderneming verkopen en personeel: c’est le ton qui fait le musique

Onderschat de impact van een bedrijfsverkoop op medewerkers niet. Denk in een vroeg stadium na over de communicatie met personeel.

lees meer >